Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

JEZOVITE PRIČE
 

Predstavljamo horor priče beogradskog underground autora Master Jankovića koje pripadaju podžanru jezovitih formi...

Čitaoci mogu uočiti slojevite metafore, kao što mogu očekivati i nova iznenađenja od ovog talentovanog pisca....

 

   

TRAMVAJ

CEGER

PONEKAD SE VRAĆAJU

 

 

Za zainteresovane za ovakve sadržaje:

www.saviodsilva.com/ horrorstories .htm

www.kailleaugh.com/

regegan.customer.netspace.net.au/HORROR/Horror.html