Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

Šta je Taijiquan (Tai chi chuan)?
 
Đenđi Samardžija


KRATAK UVOD

Majstorstvo Prisutnosti!    

Veština i osećaj  da radite u pravom trenutku upravo ono, toliko i tako kako je u tom trenutku potrebno! Na žalost, većina ljudi nema takav osećaj za trenutak, jer su stalno izvan središta, neuravnoteženi, dok guraju sebe napred kroz život.  

Dozvolite sebi da kroz Tajiquan potonete u prvobitni nivo vašeg postojanja, u ono što ste bili pre rođenja,  u osnovnu energiju  koja je svuda oko nas. Postaćete osetljivi na sopstvene energetske promene, čak na promene energije oko vas.  

Tada možete osetiti koliko je malo napora potrebno da bi se kretali, živeli... mi to već sve znamo i imamo u sebi, samo takvog sebe trebamo i doživeti.    

Osnovi Taiji - a  se temelje na osnovnim principima  taoizma, cikličnom kretanju,  prožimanju i spajanju dveju antagonističkih sila Jina i Janga. Samo neprekidni tok i ravnoteža između tih sila znači harmoniju, sklad i  zdravlje  kako čoveka, tako i njegovog okruženja...

Primena bazičnih principa taoizma u načinu kretanja, u svakom pokretu, otvara dalje mogućnosti za usvajanje dubljih nivoa i sadržaja Taijiquana.

Stepen integrisanosti ovih principa u pokret, određuje stepen majstorstva.

Ciljevi vežbanja Taijiquana   Nekada mnogo češće primenjivana kao borilačka veština, svrha vežbanja Tajiquana danas prerasta iz borbe sa drugim čovekom u borbu sa samim sobom. U borbu za sticanje discipline, upornosti, istrajnosti. U borbu za svoje zdravlje i dugovečnost, za zdravo telo i zdrav duh. Za harmoniju tela i duha, radi prodiranja u tajne života.   Holistička priroda ovog drevnog sistema se ogleda  u paleti mogućnosti  koje ovaj jednostavni niz od nekoliko pokreta pruža čoveku, koji je spreman da mu se posveti dvadesetak minuta dnevno. U zavisnosti od cilja i motiva  vežbanja Tajiquana i rezultati će biti odgovarajući. Ako ste ovoj veštini pristupili iz zdravstvenih razloga i ne interesuju vas ostali nivoi i vidovi delovanja Tai chija, toliko ćete i dobiti. Ako ovoj drevnoj veštini i mudrosti pristupate otvorenog duha, spremni da se posvetite vežbanju kao načinu življenja, to može da postane stvarna podloga vašeg duhovnog razvoja. Uravnoteženje unutrašnjeg kreativnog principa sa spoljnim, univerzalnim, nas vodi do primarnog cilja svakog čoveka,- višeg duhovnog nivoa.    

Procesi i  faze  učenja Taijiquan-a

Osnovi Taijiquana se temelje na osnovnim principima  taoističke filozofije. Stepen integrisanosti ovih principa u pokret, određuje stepen majstorstva. Primena bazičnih principa u načinu kretanja, u svakom pokretu, otvara dalje mogućnosti za usvajanje dubljih nivoa i sadržaja Taijia

Mnogi vežbači, čak i učitelji zanemaruju činjenicu da lekoviti elementi Taijiquana nisu pokreti, već njihov sadržaj. Da bi početnik lakše pronikao u tajne koje se kriju ispod prividno jednostavnih pokreta, učenje je potrebno podeliti na faze koje obezbeđuju postupnost, ali i temeljnost. Ako se pridržavate ovih faza, učenje će vremenski malo duže trajati, ali bazični principi će biti  usvojeni prirodno i trajno. 

Da bi vežbanje Taijiquana stvarno postalo sredstvo za održavanje zdravlja i vitalnosti, ali i borilačka veština, moraju se poštovati osnovni principi Taijiquana.

Osnovni principi Taijiquan-a  

Bez obzira koji stil, ili koju formu vežbate u prvoj fazi učenja morate da naučite spoljašnji, fizički niz - redosled pokreta, tj. formu Taijiquana. To se zove faza regulacije tela. Kroz to se savladava skeletna strukturalna usklađenost - ukorenjenost,  princip kretanja. Pronalazi se centar gravitacije - Tan Tijen, vertikalna osovina...  

Tek kada to pravilno savladate mogu postepeno da se dodaju unutrašnji elementi - sadržaj Taijiquan-a: disanje, način apsorcije, akumulacije i usmeravanja energije... kroz sledeće faze Regulacije daha, Regulacije uma, Regulacije qia i duha. To je ustvari onaj deo Taijia koji ga čini različitim od svih ostalih vežbi ovoga sveta. Unutrašnji biser koji vam se otkriva tek upornim, dugogodišnjim radom. O ovom aspektu Taijiquana  vam mogu pričati, ali vam to niko ne može dati kao znanje, niti vas tome može naučiti. Ono vam se samo otkriva kao posledica predanog izučavanja ne samo Taijiquana, već i ostalih, sličnih sistema koji vam mogu pomoći u otkrivanju zakonitosti u kretanju energije.  

Tok vežbanja (koncept časa)  

Uvodni deo časa traje 20 min. i sadrži vežbe zagrevanja i Qi gonga. Za niz laganih i jednostavnih pokreta koji čine formu Taijiquana, zagrevanje  mišića i zglobova izgleda suvišno.Međutim zagrevanje je neophodno iz više razloga: -Kroz specifični niz pokreta vi ćete zagrejati i istezanjem pripremiti mišiće, tetive i zglobove za fizički napor koji sledi. Pošto su zglobovi sporedni energetski centri, a tetive prenosioci, putevi energije, na ovaj način ćete ih  otvoriti ka energetskom punjenju i kretanju. Na taj način će i vaše kretanje biti glatko, gipko i energetski sadržajno.
-Istezanjem tetiva i ligamenata
povećačete  energetsku prohodnost meridijana i   otvoriti  glavne energetske centre i kanale.
Kroz  Qi gong se radi prvo "ukorenjivanje" kroz vežbu "Zagrli drvo" (Džan džuan), pa specifične vežbe Qi gonga kojima ćete  pokrenuti osećaj energetske cirkulacije kroz telo, uskladiti jin i jang energije i pripremiti um i duh za Taijiquan. Posle toga se radi uvežbavanje osnovnih principa kroz vežbanje osnovnih koraka...    
...  
Posle toga se radi uvežbavanje osnovnih principa kroz vežbanje osnovnih koraka...  
Ostalih 40 min. se vežba forma Taijiquana  kao celina i posebno  pokret po pokret sa objašnjenjem i ispravkama.   Vežbanje Taijiquana  ne traži posebne fizičke predispozicije, mišićnu snagu, kondiciju, pa samim tim i   vežbač nije ograničen svojim sposobnostima, godinama, ni zdravstvenim stanjem. Jedino što ga može omesti da ne dostigne željene rezultate je nedostatk upornosti, lenjost i površnost.  

Želim da vam prenesem svoj odnos prema  ovom drevnom biseru istočne kulture.Što više ulazim u dubine tai chija, sve više osećam to  kao dar kome nam je božanstvo dozvolilo pristup. Osećam to kao najsvetiji, tajanstveno upakovan poklon, koji ne možeš da otpakuješ od jednom, već sloj po sloj. Svaki sloj do kog dopreš te napaja svojom sadržinom. Tek kada sazriš da upiješ sve što ti taj nivo pruža,  otkriva ti se novi sloj, od kog uzimaš onoliko koliko si spreman u tom trenutku. Tako ti se otvaraju slojevi, dok jednoga dana ne shvatiš da nema pakovanja, nema slojeva, postoji samo protok, postojiš samo Ti  u neprestalnom kretanju.

 

ŠTA JE TAIJIQUAN?

Šta je Taijiquan?  

Tai  đi ćuan spada u kineske borilačke veštine Vu šu koje se dele na čvrste ili spoljašnje sisteme borenja i na meke ili unutrašnje . Ove poslednje se opet dele na vežbe zdravlja  (pasivne vežbe meditacije i Qi gonga,  i aktivne : Qi gong u pokretu, Pokreti pet životinja itd.) i na unutrašnje sisteme borenja u koje spadaju  Ba Qua, Hsing I  i Taijiquan bez i sa upotrebom oružja.  

Tai chi chuan je meditativno - fizički sistem vežbi, specifični niz pokreta, sistem kretanja, sa ciljem da se postigne  unutrašnja harmonija i mir, kao i sklad sa osnovnim silama Univerzuma.  

Tai chi je idealan sistem samorazvoja koji angažuje sve nivoe ljudskog bića. Omgućava postepenu samospoznaju i evoluciju fizičkih, mentalnih  i spiritualnih nivoa ostvarenja, ali i razvijanje lične duhovne nezavisnosti.  

Vežbanje Tajiquana ne traži posebne fizičke predispozicije, mišićnu snagu, kondiciju, određene godine, ili zdravstveno stanje. Naprotiv!

Kroz Tai chi gradimo nove temelje zdravlja. Učimo da se oslobađamo napetosti, stičemo unutrašnju kondiciju i snagu, savršeno zdravlje, vitalnost i dugovečnost. Naučićemo da postanemo lagani, gipki i snažni, da se krećemo celim telom, slobodno i u skladu sa zakonima i energijama prirode.  

Koliko je to složen sistem, ukazuje i činjenica, da sam naziv u sebi sadrži više pojmova koji se mogu tumačiti sa različitih nivoa dostignuća vežbača. Tai chi je naziv za krajnji princip u kineskoj filozofiji, prikazan simbolom Jina i Janga.To je i naziv za dijagram koji je (između ostalog ) simbol Tai chi chuana. Chuan na kineskom znači šaka, pesnica,ali i kretanje, vežba. Na dubljem nivou tumačenja, chuan označava kontrolu nad vlastitim pokretima i prisutnost snage uma, kao pokretačke sile svih fizičkih akcija.

Znači u nekom slobodnom prevodu Tai chi chuan bi značio sistem za uravnoteženje suprotnosti pomoću fizičke aktivnosti, kontrolisane umom.

 

CILJEVI VEŽBANJA

Ciljevi vežbanja mogu da se postave na tri nivoa:  

-Prvi cilj i nivo vežbanja je preventiva i lečenje fizičkog tela. Blago i neagresivno angažuje sve mišiće, , razgibava  i učvršćuje tetive, ligamente i zglobove.Jača koštano-mišićni sistem,ublažava deformacije i bolesti kičme, povećava gipkost, produbljuje disanje, poboljšava krvotok, jača srce i uravnotežava rad žljezda sa unutrašnjim lučenjem. Kroz blage unutrašnje i spoljne pokrete podstiče rad unutrašnjih organa. To obezbeđuje poboljšanje i očuvanje zdravlja, povećanje fizičke kondicije, oslobađa od psihifizičkog zamora i napetosti. Mnogi od tih pozitivnih efekata se postižu već nakon nekoliko meseci vežbanja forme tai chija. Na tom nivou jedna od najočiglednijih prednosti jeste popravljanje stava tela Držanje tela uvek odražava mentalna i emocionalna stanja čoveka. Kao posledica fizičkih vežbi i integralne podrške tai čija  stvaranju stanja samosvesti, ponovno se postiže pravilna strukturalna uređenost. Osnovni zahtev u  tai chiju je neprekidno i svesno podešavanje stava tela, dok se ponovo  ne stekne ona prirodna strukturalna usklađenost, koja je  posledica dejstva sile Zemlje i Kosmosa na čovekovo telo.    

Na taj način se uspostavlja pravilna energetska cirkulacija To ima regenerativni efekat na nervni sistem, što dovodi do psihofizičke ravnoteže i mira. Ona se odražava i u poboljšanoj mentalnoj i emocionalnoj strukturi. Praktikantu se povećavaju mentalne sposobnosti, moć koncentracije, usmerenje pažnje, koordinacija, memorija. Stiče se telesna samospoznaja. Na tom nivou, tai chi je veština, kojom se ovlada kad se usvoji forma, telo tai chija. Sa 15-30 min. vežbanja dnevno za osvajanje ovog nivoa  je obično potrebno godinu do dve dana.  

-Drugi cilj , a i nivo vežbanja zahteva više ulaganja kako na fizičkom, tako i na mentalnom planu. Kroz lagane i kružne pokrete, relaksirano abdominalno disanje i usmerenje uma, se pobuđuju  i uravnotežavaju energije tela. Uspostavlja se mir i harmonija u telu i umu.  Čovek stiče svest o svom telu i energijama u i oko njega. Stalna svesnost o tome, aktivira životnu energiju . Stiče se moć i snaga koja se javlja kada se svest i telo ujedine i kada to dovede do usresređenosti na jednu tačku. Taj nivo nije (ili je teško)moguće postići bez dubljeg razumevanja filozofske osnove tai chija i bez poznavanja i praktikovanja sličnih tehnika, koje se bave zakonitostima razvijanja i kretanja energije.  

Unutrašnja struktura tai chija nas vodi ka pravilnoj apsorpciji, transformaciji i cirkulaciji triju sila: energije Zemlje, Kosmosa  i Univerzuma. Njihova pravilna apsorbcija i primena u svakodnevnim aktivnostima su izvor života, zdravlja i vitalnosti. Savladavanje ovog nivoa nam obezbeđuje da i u najneobičnijim situacijama postupamo munjevito i ispravno, da steknemo svest i zadržimo "vlast" nad okolnostima sopstvenog  života, bistar duh, harmoniju, mir i dugovečnost. Na tom nivou tai chi više nije veština, već stanje telesne ( budnosti) svesnosti.  

Efikasno vežbanje tai chija zahteva dubok unutrašnji rad. Povećanjem svesnosti  polako se stiče kontrola svih procesa i tokova u biću.

-Na najvišem nivou praktikovanja tai chi prerasta u sagledavanje i iskustveni doživljaj vlastite suštine. Postaje ne sredstvo,  već način    primene taoističke filozofije kroz poret, kretanje, kroz život. Postaje put ka sveukupnoj svesnosti.  Krajnji cilj tai chija nije prosvetljenje, nego sjedinjenje onog što je po svojoj prirodi Jedno.Vraćanje svojoj suštini. Ponovno spajanje tela i svesti, Neba i Zemlje. Sveprisutnost u telu i svesti, što znači sveprisutnost u Jednoti.

 

PRINCIPI TAOIZMA

Drevni kineski filozofi su shvatili da čovek svojim telima i postojanjem u ovom trenutku, zauzima samo mali deo integrisane celine, koju naziva Univerzum. Za taj mali prostor koji je  zauzeo kaže: ovo sam ja. Čovek, kao i svekoliko postojanje,  izranja iz nerazdeljive supstance od koje je stvoren univerzum. Energija koja nam udahnjuje život je deo energije Univerzuma. Neprekidni tok, razmenjivanje te energije, obezbeđuje tok života. Čovek je zaronjen u energije Zemlje, nebeskih tela, našeg prirodnog okruženja, kroz koje je i evoluirao do današnjeg stupnja razvoja. Kosmički proces koji prožima sve stvari u Univerzumu  je osnovno načelo kineske filozofije, koje nazivaju Tao.Put prirode je Tao. Način da shvatimo, osetimo i integrišemo sebe u prirodu i prirodu u sebe je isto Tao.Suština Taoa je dinamički kvalitet proticanja i promene, a dve suprotne pojavnosti  koje se odnose kako na kosmičke fenomene tako i na čoveka su jin i jang. Jedna od osnovnih sila , jang predstavlja muški princip, nebo, sunce, svetlo, duh, udah, pokret... Jin koja je suprotna sila i predstavlja ženski princip, Zemlju, mesec, tamu, telo, izdah mirovanje. Večitom cikličnom kretanju,  prožimanju i spajanju dveju antagonističkih sila su izloženi i podložni i čovek i sve pojave koje ga okružuju. Samo ravnoteža između tih sila znači harmoniju, sklad i  zdravlje  kako čoveka, tako i njegovo okruženje.

gra, spajanje i preobražaj jina i janga se izražava kroz pet elemenata ( vatra, voda, drvo metal i zemlja), svaki sa sebi svojstvenom prirodom. Toj prirodi, karakteristici odgovara određen pravac sveta, godišnje doba, organ u telu... Održavanje ravnoteže i stalnog protoka energije između njih  je osnov zdravlja dugovečnosti i duhovnog mira. Načela koja podrazumevaju spajanje, neprekinutost i izmenu suprotnosti u Taijiu se odražavaju u samom kretanju. Pokreti se izvode bez zastoja, izviru jedni iz drugih. Prirodni su, opušteni, lagani, meki, kružni. Kretanje je više stanje telesne svesnosti, načelo kretanja, nego samo kretanje. U izvođenju svakog pokreta, koliko god on izgledao lak i jednostavan, učestvuje celo telo i celokupna svesnost. Stepen integrisanosti ovih principa u pokret, određuje stepen majstorstva .Pokreti u Tai chiju predstavljaju neposrednu primenu gore navedenih načela. To je put i način da principe Taoizma sprovedemo kroz naše mišiće, um, čula, emocije i duh. Praktična primena drevne mudrosti, načela promene o kojoj govori i Ji Đing, najstarija knjiga na svetu. Sprovođenje drevne filozofije kroz pokret, kroz telo i duh. Sprovođenje duhovnosti kroz mišiće. Tai chi je izraz Tao-a kroz pokrete kroz koje mi razumevamo i realizujemo Tao.

 

ISTORIJSKI RAZVOJ

Nastanak sistema vežbi Tai chi chuana je delom legenda. Najstariji podaci nas upućuju negde 2700 god. pre n.e. u  period  Huang Tia - "Žutog Cara", za koga se zna da je upražnjavao sistem vežbi Tao Jin, koji su vesnici, predhodnici današnjeg Tai chi chuana.

U trećem veku n.e. lekar Huan To je osmislio sistem vežbi nazvane "pokreti pet životinja" koje su kasnije postale osnov u Tai chiju za pokrete životinja (medved, majmun, tigar, jelen i ždral). Ipak, najvažniji uticaj izvršio je učitelj Ta Mo koji je osmislio metode borenja Schao Lin, oko 530. god. n.e.

Nekoliko stotina godina kasnije  veliki taoistički učitelj Chang San-feng ( Čang San-feng), na osnovu drevnih znanja i mudrosti kojima je vladao, kao što je Ji Đing, Konfučijanstvo, Budizam, Taoizam, stvorio je sistem vežbi pod nazivom Tai chi chuan. On je osnivač Chen forme i stila. Osnovne postulate o Tai chi chuanu je (najverovatnije ) napisao Wang Tsung - yueh u knjizi Teorija Tai chi chuana, koja još i danas služi kao uzor i merilo  za ispravnost  izvođenja Tai chi chuana.

Veliki doprinos su dali i  majstori kao što su Cheng Wang -ting  (16oo-1680) i Chen Chang - hsing (1799-1863) koji je 14. generacija Chen familije, a 6. generacija s tarog Chen Ching Gou stila,  kao i Chen Ching - ping koji je već prenosilac novog Chen stila. Prva velika promena stila desila se od strane Yang Fu Kui, poznatiji kao Yang Lu-chana (1799-1872), koji je i osnivač Yang stila. Njegovi sinovi, učenici i direktni naslednici su  2. generacija koja je prenosila Yang stil su Yang Chien - hou (1839-1917), i Yang Pan - hou (1837-1892)  iz čije se grane kasnije  preko Wu Chien - chuana (1870-1942) razvio Wu stil. Takođe njegov direktan učenik prve generacije Wu Yu - hsiang je razvio stari Wu (Hao) stil. Preko njegove grane je u 4. generaciji od strane Sun Lu - tanga nastao Sun stil. 

Naravno, ovo su neki  osnovni stilovi koji se rade i danas, a formi i varijacija ima verovatno onoliko, koliko ima izvođača, ili makar učitelja. Yang Tsung - yueh je  od mnoštva udaraca i blokada stvorio sistem od 108 pozicija. Yang forme.

Međutim, paralelno su se razvijale i druge forme tai chija, a danas su najpopularnije Yang forma u tri verzije, (kratka od 24 pokreta, srednja od 48, i duga od 88 pokreta.) Chen, Wu i Sun stilovi, svi (osim Chena) korene imaju u Yang stilu. 1956. god. Nacionalna Kineska Sportska Asocijacija na čelu sa Prof. Xia Bai Hua. kreira modernu sportsku formu koja  predstavlja sintezu četiri najpopularnija stila. Moderna sportska forma od 42 pokreta se praktikuje i boduje kao takmičarska forma na svim međunarodnim takmičenjima.

 

PRINCIPI TAIJIQUAN-a

Bez obzira koji stil ili koju formu vežbate u prvoj fazi učenja morate da naučite spoljašnji, fizički niz - redosled pokreta, tj. formu Tai chija. To se zove:

Faza regulacije tela!

 

Regulacija tela (Tiao shen)

Regulacija daha (Tiao Xi)

Regulacija uma (Tiao Xin)

Regulacija Qi-a (Tiao Qi)

Regulacija duha (Tiao Shen)

 

SISTEM NAPREDOVANJA

Sistem napredovanja diktira, ali i prati kako fizičke mogućnosti i dostignuće, tako i unutrašnji razvoj vežbača.  

Početak i osnova je:  

-građenje i postavljanje temelja.
Na zdrave temelje se nadgrađuje
-buđenje,
- usklađivanje energije i jačanje žljezda sa unutrašnjim lučenjem (Jing).

Probuđena osnovna energija se:
-razvija u chi koji se harmonizuje i usmerava.
To doprinosi,
-povećanju svesnosti i dostizanju mira (Shen).
Krajnji cilj je,
-zaokruživanje sistema, (Wuji).  

Ovakav prirodan sistem napredovanja se postiže osmišljenim programom koji se sprovodi kroz tečajeve. Svaki tečej sadrži precizan cilj i sistem napredovanja koji vežbač treba da postigne. Program je osmišljen tako, da postupno uvodi vežbača u viši nivo dostignuća.  

Početni tečaj (traje 8 meseci, tj. jednu školsku godinu.)

Cilj osnovnog tečaja je povećanje fleksibilnosti, snage mišića i tetiva, povećanje koncentracije, opuštenosti, prevazilaženje raznih fizičkih tegoba, napetosti i usvajanje sportske forme.
Obuhvata vežbe za zagrevanje i istezanje mišića i ligamenata, jačanje tetiva, slobodno i fleksibilno kretanje.
Bazične vežbe: ukorenjivanje, osnovni stavovi, osnovi kretanja. Osnovi Qi gonga - tehnike disanja, osnovi akumulacije i usmeravanja ćia Moderna sportska forma od 42 pokreta.
Da se nauči redosled pokreta sportske forme, usvoji "telo" Taijiquana potrebno je oko godinu dana, mada se na formi 42 praktikant najčešće zadržava 2 godine uz učenje Taiji mača, borilačke primene pokreta i pripremne vežbe za ''Guranje ruku'' u drugoj godini. Na ovom nivou vežbanja se naročita pažnja poklanja usvajanju osnovnih principa i telesnih postavki (regulacija tela).
Naravno, brzina napredovanja zavisi pre svega od toga koliko vremena posvećujete Taijiu i od toga, koliko se udubljuljete u suštinu. Od svesnosti koju uspevate da održite u toku rada. Ako mehanički ponavljate pokret, zgrčenih mišića i odsutnih misli, vi ustvari ne vežbate Taijiquan, već samo trošite svoje (a verovatno i tuđe) vreme.
Kada savladate osnove i počinjete da osećate qi u rukama, vi ste spremni za drugi nivo učenja.
Nekada je važilo pravilo da kada uradite 1000 puta formu, spremni ste za sledeći, viši nivo. Da li će to da bude za tri meseca ili za tri godine, zavisi od vas.  

Napredni tečaj

Uslov za upis na napredni tečaj je samostalna demonstracija sportske, ili neke druge forme Taijiquana pred tročlanom komisijom Kluba. Poznavanje osnova Qi gonga, test ukorenjivanja i tehnika disanja.Napredni tečaj ima za cilj usvajanje osnova Chen stila, usavršavanje guranja ruku i po izboru borilačka primena pokreta i rad sa oružjem. Cilj je prevazilaženje fizičkih smetnji i tegoba, poboljšanje motoričkih sposobnosti, postizanje psihofizičke stabilnosti i mira, razvijanje telesne svesnosti i snage. (Regulacija daha i uma.) Razvijanje i usmeravanje ćia.
Obuhvata vežbe za povećanje fleksibilnosti i snage, sa akcentom na vežbe za otvaranje ''velikih'' zglobova - kukova, karlice, kolena i ramena.
Vežbe i testove ukorenjivanja, senzualizacije praktikanta, kretanje iz Dan tijena, primene Qi gonga u formi i vežbe ''Guranja ruku'',
Uči se kratka Chen forma 19, Tai chi mač i/ili Wu koplje.Kada se nauči osnovna forma, postupno se dodaju ostali elementi koji čine nadogradnju onoga što ste dosada usvojili kao veštinu. Savladavanjem gore navedenih osnovnih principa Taijia, veština postepeno prerasta u telesnu svesnost, u umetnost prisutnosti.

Viši tečaj 

Uslovi za upis na viši tečaj je polaganje ispita pred komisijom Kluba.Najveći akcenat se polaže na jačanje i na kretanje iz Dan tijena  

- Obuhvata primenu tehnika u paru,  

- Razvijanje i usmeravanje (regulacija) qia,  

- Chen tai chi i rad sa oružjem.  

Posle savladavanja ovog nivoa učenik i učitelj uče i napreduju zajedno, podstičući jedni druge ka još višim ili još dubljim ciljevima.Na najvišem nivou praktikovanja Taiji nam omogućuje sagledavanje i iskustveni doživljaj vlastite suštine. Postaje ne sredstvo, već primena taoističke filozofije kroz pokret, kretanje, kroz život. Postaje put ka sveukupnoj svesnosti. Krajnji cilj Taijia je vraćanje svojoj suštini. Ne prosvetljenje, nego sjedinjenje onog što je po svojoj prirodi Jedno.

 

Kontakt i info : djendji@eunet.yu

www.taichihuakang.com
  UPOZORENJE
Back Autor i izdavač ovog materijala nije odgovoran za  posledice koje bi nastale samostalnim praktikovanjem izloženog materijala. Bez stručnog uputstva i nadzora, samostalno praktikovanje i vežbanje za neke ljude može da bude prejako i opasno te može da dovede do smetnji i poremećaja kako na fizičkom, tako i na mentalno-emocionalnom nivou. Zato, pre bilo kakvog  praktikovanja izloženog materijala, posavetujte se sa vašim lekarem i sa stručnim učiteljem - trenerom gore navedenih disciplina.