Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

SVETLONOŠE I UČITELJI
 
Odlomak iz knjige "Kraj igre"
Milovana Miće Jovanovića

Postoje suštine (egzistencije, duhovna bića, entiteti...) kojima je naša prošlost, sadašnjost i budućnost sve u njihovoj sadašnjosti. Radi lakšeg i boljeg sporazumevanja nazovimo ih-Svetlonoše.

Ni oni, naravno, nisu svi na istom nivou razvoja, stalno skupljaju iskustva i uče na raznim nivoima postojanja.

U zavisnosti od usmerenja svoga razvoja, kao i od svoje želje, namere i potrebe da "siđu" u fizičku materiju i budu u telu ljudskog bića, "dobijaju" određene zadatke.

Oni su nekada živeli kao ljudska bića i posle završetka ciklusa inkarnacija na zemlji nastavili svoj razvoj u drugim sistemima postojanja, ali su izabrali i obučili se da povremeno dolaze u fizičku realnost i usmeravaju razvoj. Kada su na zemlji u telu zvaćemo ih Učitelji. Inače ih njihovi savremenici na zemlji nazivaju i Mesije ili Proroci. Nekada učitelji donose nove ideje i svojim radom i primerom razvijaju kod ljudi potrebu za naučnim, filozofskim ili umetničkim dostignućima kakva su nam podarili Pitagora, Platon, Aristotel, Mikelanđelo, Da Vinči, Euklid, Dekart, Lajbnic, Njutn, Galilej, Betoven, Mocart, Kantor, Dostojevski, Tesla, Ajnštajn, Hoking...i mnogi drugi. (Moža ovoj grupi pripadaju i neki sportisti ili šahisti kao Raševski, Talj ili Fišer-prim. Autora.)

Naki od učitelja vrlo značajno obeleže svoj boravak na Zemlji i daju usmerenja razvoju čitave civilizacije. Verovatno je da ovoj grupi pripadaju Zaratustra, Rama, Krišna, Hermes, Buda, Mojsije, Isus, Muhamed...

Svetlonoše su najviši nivoi duhovnih bića sa kojima, u principu, svaka osoba ljudske vrste može "svesno" da stupi u kontakt. nažalost, oduvek to ostvaruju samo pojedinci, koji, ponekad, zbog neznanja i ljudske sujete sebe zamišljaju i nazivaju "izabranim". Ovi razgovori se obavljaju u "vremenu" koje bi se moglo nazvati "budućnost" sa gledišta zemaljskog čoveka (ma šta to značilo).

Njihova svest (energija) ponekad ne može "stati" u jednu osobu, pa se razdeli na dva-tri ljudska tela, pa te osobe budu nosioci ukupnog duhovnog razvoja u tom vremenu i svom okruženju. Ta ljudska bića, Učitelji, na koje je razdeljena svest i energija Svetlonoše, nekada provedu zemaljski život bez međusobnih susreta ili svesnog kontakta. Na nesvesnom nivou i u snovima oni su u čestim kontaktima.

Događa se da se u nekim pitanjima razilaze ili čak žestoko suprostavljaju. Njihov uticaj nekada je veliki i značajan, pa se oseća milenijumima u čitavoj civilizaciji u jednom krugu vremena.

Učitelji usmeravaju razvoj civilizacije novim idejama i promenama koje unose u način života u skladu sa svojim zadatkom i mogućnostima. Da bi bili prihvaćeni, oni ne kritikuju niti pokušavaju (niti mogu) da isprave sve zablude koje ljudi čine u to vreme u njihovoj okolini. Mnoge njihove stavove ljudi ne bi ni razumeli.

Ovo kasnije često dovodi u zabunu i njihove najiskrenije sledbenike.

Dok žive na zemlji neke od njih mnogi smatraju božanstvima ili božjim izaslanicima. Retko se događalo da istovremeno bude na zemlji više od tri učitelja "visokog ranga".

Učitelji mogu da stupe u kontakt (bar povremeno) sa Svetlonošama koji egzistiraju u onim dimenzijama i na nivoima odakle su sami došli. Učitelji svoje nekadašnje "parnjake"-Svetlonoše-često (sada i oni!) doživljavaju kao božanstva.


Principi


Na beskrajnoj lestvici razvoja egzistiraju još razvijenije suštine od svetlonoša. One nastanak materjalnog sveta i razvoj ljudske civilizacije, ljudsku prošlost, sadašnjost i budućnost doživljavaju u svojoj prošlosti. One su, na neki način, budućnost Svetlonoša i nazivamo ih Principima.

Ljudima je neshvatljiva njihova nefizička struktura ličnosti, njihovo znanje i moć. Principi su svesni svoje egzistencije u mnogim dimenzijama, mnogim mogućim sistemima "realnosti" gde na razne načine usmeravaju razvoj (delova) svojih ličnosti.

Naš svesni kontakt sa njima praktično nije moguć, sem u snovima. Ova bića nikada nisu živela u fizičkoj realnosti, u telu čoveka.

Posebno duhovno nadarena i razvijena ljudska bića (uglavnom Učitelji) mogu u specijalnim stanjima svesti stupiti u kontakt sa Pincipima, u stvari sa nekim delom njihove ličnosti.

Ljudske komunikacije sa njima nisu moguće ne zato što je to neko zabranio ili što to Principi ne žele, već zbog toga što su oni neshvatljivo "daleko" i što ne možemo podneti kvalitet i jačinu njihove energije, pa bi sama komunikacija sa njima deformisala "podatke" i stvorila novu realnost koju bi zatim opisivala.

   
 

O autoru:

Milovan Mića Jovanović spada u najistaknutije duhovne pregaoce sa našeg prostora. Svoje kontakte sa višim sferama i bićima koristio je za isceljenja i pomoć brojnim znanim i neznanim ljudima. Takođe, od saznanja koja je ovim putem dobijao nastala su brojna predavanja, radionice i šest knjiga...

 

   

Do sada objavljene knjige:

Seme kosmičkog znanja1,2
Ontološke priče
Pečat na ledu
Putnici

   
  Back