Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

Od Maat do Maatakare Hatšepsut
  odlomak iz knjige
" Kraj igre II "
Milovana Miće Jovanovića

Posle ulaženja u trans Kevinov glas se izmenio, jer je kroz njega progovorio Ahtun Re:

Mene zovu Ahtun Re i došao sam da razgovaramo.

Tako je razgovor započeo.

Ahtun Re mi je rekao da sam živeo 67 puta na Zemlji i da sam dve inkarnacije živeo u njegovom rodnom Egiptu. Jedna od njih bila je za vreme vladavine faraona-kraljice Hatšepsut.

-U to vreme Mića je bio mladi sveštenik školovan u hramovima u Karnaku i pripadao je grupi kaja je pomagala da se Hatšepsut domogne egipatskog prestola i postane faraon. Ženi je tada bilo nemoguće da se popne na presto bez pomoći sveštenika...(nerazumljivo , verovatno: kulta meseca, možda ipak Amon Ra). Mića joj je tada pomagao jer je Hatšepsut nameravala da od Egipta ponovo načini mesto za izučavanje tajni i misterija, a ne samo da bude vojna sila. U tom životu je bio u braku sa svojom sadašnjom ženom i to još od dečijeg doba. Ona je bila u hramu koji se nalazio na mestu gde je danas grad Luksor. Oboje su radili na uvođenju reformi u Egiptu i nastojali da tu bude centar za učenje o razvoju duše.

U knjigama i na internetu našli smo još interesantnih podataka. Zna se da je Hatšepsut vladala od 1479. do 1457. godine pre koristeći mušku titulu, mušku odeću i ceremonijalnu bradu. Bila je peti faraon Osamnaeste dinastije u starom Egiptu. Identifikacija njene mumije objavljena je juna 2007. godine. Posle nje na presto je došao Tutmos III, koji je nastojao da uništi sve tragove njene vladavine, ali je ostao najvažniji spomenik-hram u Dolini kraljeva.

Zatim je Ahtun Re rekao da mi je sada životni zadatak da se duhovno uzdižem, da ljudima ukazujem a duhovni put, da pišem knjige i da se bavim umetnošću isceljenja. Ukazao je na još neke darove koje posedujem i da mi pri automatskom pisanju pomažu nekoliko vodiča.

Druga egipatska inkarnacija bila mi je u mestu koje se zove Nag Hamadi. Odatle iz tog vremena je vaza sa mojim sadašnjim duhovnim vodičem (rekao je grčko-rimsko ime žene), koji je tada bio žena veoma vešta u gnostičkom znanju i veštini koja se nazivala sofija pitija a sastojala se u tome da se izađe iz tela i ode u višeduhovne sfere i nivoe svesti. U takvom stanju osoba je imala uvide u znanje i izgovarala je reči koje je zapisivao pisar, mada je nekada to i sama činila.

Ahtun Re je govorio o još nekim mojim inkarnacijama. Tako, u jednoj inkarnaciji živeo sam na francuskom dvoru i bio sam Mesmerov učenik, lekar. Tada sam se zvao Fransoa Robert Trudo, koji je bio i pisac, a Ahtun Re veruje da su neki moji tadašnji radovi sačuvani i da sada postoji jedan moj tadašnji portret. Potražićemo ga na internetu a naš prijatelj Milan (koji je takođe bio na vezi), koji trenutno živi i radi u Ženevi, obećao je da će otići do Francuske i potražiti na licu mesta.

Za vreme vladavine Hatšepsut u Egiptu je bilo zlatno doba, otvorene su granice, a ljudi su dolazili da tu uče, jer je Egipat postao veliki duhovni univerzitet. Kada pogledate Hatšepsutin pogrebni hram, tamo nećete videti simbole rata već znakove umetnosti, kulture i trgovine...Ljudi su dolazili u Egipat da izučavaju medicinu, spiritualnost...

Rekao je da su se mnoge duhovno razvijene ličnosti reinkarnirale sada na ovim našim prostorima, u stresnom delu sveta gde se mnogo ratovalo. Duhovni razvoj ljudi iz ovih krajeva biće poznat širom sveta i ljudi će ovde dolaziti da uče kao nekada što je bilo u Egiptu...

Neke delove izostavljam jer Ahtun Re je, ipak, duhovni učitelj, vodič i možda govori u superlativima o našim prostorima i ljudima s ciljem da nas podrži i ohrabri u ovim teškim vremenima.

Drugo prošireno i dopunjeno izdanje knjige "Kraj igre" sadrži drugi deo "Sećanje na sebe" u kojem su obrađene teme lečenja-isceljenja, spoja duha i materije, bolesti, iskustva smrti i završni deo koji opisuje autorovu komunikaciju sa Ahtunom Reom, visoko razvijenim bićem koje se nalazi u duhovnim dimenzijama. Ahtun Re je živeo na Zemlji pre 3 400 godina u Egiptu. Završivši cikluse ovozemaljskih života bio je duhovni vodič mnogim bićima, uključujući i duhovne učitelje najvišeg ranga. Danas je Re od velike pomoći akterima savremene duhovne misli kao što su Kevin Rajerson, Volter Semkiv i Mića Jovanović.  Više informacija: http://www.kevinryerson.com/

http://www.johnadams.net/

Back