Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

O mesiji i zlim duhovima
  odlomak iz knjige
" Kraj igre II "
Milovana Miće Jovanovića

Jedno moje pitanje odnosilo se na eventualni dolazak novog mesije i da li će po nečemu biti značajna 2012. godina.

Ahtun Re: Ono što se sada dešava na planeti jedinstveno je. Po prvi put je inkarniran veliki broj duša koje su dostigle određeni nivo prosvetljenja (bodistave) i, umesto da se pojavi jedan mesija, pojavljuju se duhovne grupe. U prošlosti su Isus i Buda radili u izolovanoj kulturi pa su njihove poruke stizale samo do određenih kulturnih paradigmi. U 1987. godini ljudi su ušli u zajedničku meditaciju za ljubav i SSSR se raspao kao vojna sila. Masovnih meditacija će biti i 2012, 2020, i 2035. i one će doneti toliko prosvetljenja da će buduće generacije živeti s manje gladi, stradanja i bolesti pa će imati veću slobodu da se bave svojom božanskom iskrom.

Pitanje: Postoje li duhovno visokorazvijene ličnosti koje su zle, koje su protiv ljudi?

Ahtun Re:-Može se reći da postoje duhovna bića koja su ignorantski raspoložena i koja smatraju da se čovečanstvo mora organizovati preko politike ili vojne sile kako bi se postigla stabilnost, poštovao zakon i sprovelo prisilno školovanje. Te duše sebe ne smatraju zlim nego pravim liderima. One veruju da se gubljenje ljudskih života izazvanog njihovim odlukama može kompenzovati postizanjem onoga što oni smatraju stabilnim političkim sistemima. Bolje ih je zvati neprosvetljenim ili ignorantskim bićima.

Drugo prošireno i dopunjeno izdanje knjige "Kraj igre" sadrži drugi deo "Sećanje na sebe" u kojem su obrađene teme lečenja-isceljenja, spoja duha i materije, bolesti, iskustva smrti i završni deo koji opisuje autorovu komunikaciju sa Ahtunom Reom, visoko razvijenim bićem koje se nalazi u duhovnim dimenzijama. Ahtun Re je živeo na Zemlji pre 3 400 godina u Egiptu. Završivši cikluse ovozemaljskih života bio je duhovni vodič mnogim bićima, uključujući i duhovne učitelje najvišeg ranga. Danas je Re od velike pomoći akterima savremene duhovne misli kao što su Kevin Rajerson, Volter Semkiv i Mića Jovanović.  Više informacija: http://www.kevinryerson.com/

http://www.johnadams.net/

Back