Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

O duši životinja
  odlomak iz knjige
" Kraj igre II "
Milovana Miće Jovanovića

Posle nekoliko preporuka za Ahtun Re je odgovorio na moje pitanje-gde ide duša životinje posle smrti, da li se prepoznaje s dušom čoveka-prijatelja, teže li opet nekom zajedničkom životu i da li se to događa?

Odgovor (skraćeno): Životinje imaju ono (dušu) što se u Egiptu naziva <ka>, a svaka ljudska duša je kao hologram čiji je jedan deo (koji su u Egiptu zvali <ba>), povezan s večitom tvorevinom i večitim Tvorcem. To je večiti element i neki ga nazivaju monada (u mojim tekstovima ja sam pored ovog naziva koristio i izraz ). Ka je nastavak (produžetak) ljudske duše.

Ljudske duše su nekada bile u jedinstvu sa Tvorcem, koji je univerzalni Um, a onda su otišle u individualni razvoj putem inkarnacija i postali koautori stvaranja životinja, biljaka, minerala...Kasnije su ljudska bića išla u dublju inkarnaciju i izgubila su vezu i spoznaju božanskog, pa su postala smrtna, ljudksa, samostalno se razvijaju, dok duša životinja nikada u potpunosti ne napušta Tvorca i koristi čoveku i radi njegovog sopstvenog razvoja.

Posle smrti duša životinje ostaje u opsegu vibracije nefizičkog tela čoveka.

Kada se životinja inkarnira ona često dolazi svom životnom prijatelju i drugu. Prateći karmički put čoveka ona odslikava ono što su životne lekcije čoveka, ali razvija sopstvenu i jedinstvenu ličnost.

Postoje urođenički narodi koji mogu da komuniciraju sa životinjama. To mogu i mnogi šamani.

Pitanje: Da li su svih sedam nova postojanja u duhovnoj dimenziji iluzija kao što je i fizička realnost?

Ahtun Re je ovo potvrdio i dodao:

-Kada duša postigne najviši nivo razvoja ona se povezuje sa univerzalnim identitetom i kada gleda unazad, svih sedam nivoa postojanja deluju kao iluzija. Ima duša koje odlažu svoje vrhunsko prosvetljenje (bodistave) radi pomoći dušama koje su u procesu karme. One se vraćaju u inkarnaciju kako bi bile u službi i na pomoći celom čovečanstvu. One sa sobom donose samo onoliko karme i darme da bi, ipak, mogle biti ljudi. Ako se vrate sasvim kao božanstvo, teško bi im bilo da imaju saosećanje za patnje i interese čoveka.

Drugo prošireno i dopunjeno izdanje knjige "Kraj igre" sadrži drugi deo "Sećanje na sebe" u kojem su obrađene teme lečenja-isceljenja, spoja duha i materije, bolesti, iskustva smrti i završni deo koji opisuje autorovu komunikaciju sa Ahtunom Reom, visoko razvijenim bićem koje se nalazi u duhovnim dimenzijama. Ahtun Re je živeo na Zemlji pre 3 400 godina u Egiptu. Završivši cikluse ovozemaljskih života bio je duhovni vodič mnogim bićima, uključujući i duhovne učitelje najvišeg ranga. Danas je Re od velike pomoći akterima savremene duhovne misli kao što su Kevin Rajerson, Volter Semkiv i Mića Jovanović.  Više informacija: http://www.kevinryerson.com/

http://www.johnadams.net/

Back