Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

PRIRODA VEZA IZMEĐU DUŠA
KARMIČKA VEZA
 
Dion Fortune
prevod Aurelius

Ezoterična nauka poznaje dva tipa veza koje spajaju duše. Ove veze, koje potiču sa viših nivoa postojanja gde deluju nevidljivi uzroci, potrebno je pažljivo razlikovati od obostrane privlačnosti koja se pojavljuje na realnom planu efekata uzrokovanih fizičkim čulima. Jedan tip poznat je kao karmička veza. Termin karmički (pridev od reči karma) pozajmljen je od istočne ezoterične škole i upotrebljava se da označi snege, dobre i loše, iz prethodnih inkarnacija. U engleskom jeziku ne postoji odgovarajući termin; reč sudbina je najbliža i označava, naročito u pridevskom smislu isključivo zlu silu.

Karmička veza između duša ima svoje korene i privlačnosti iz iskustava prošlih života. Privlačnost se može javiti na bilo kom od šest nivoa individualnog postojanja i odgovara njihovim svojstvima. Privlačnosti na prvom, fizičkom planu je stvar čiste fizike:gravitacija, kapilarno privlačenje, apsorpcija i slični procesi zauzimaju mesto na nivou zgusnute materije; a magnetno privlačenje, hemijski i slični afiniteti ispoljavaju se na eteričnim planovima našeg sveta. Emocionalna privlačnost ne postoji na drugom nivou, gde se ona sama po sebi oseća kao instikt i nikakva veza se ne formira fizičkom brzinom; emicionalna akcija i reakcija treba da postoje pre nego što se uspostavi bilo kakva veza.  Ljubavnici s mačkom-Krešimira Gojanović


Pokretač veze je reakcija. Činjenica da jedna osoba upućuje emocije drugoj ih ne povezuje. Veza se formira samo kada objekat emocija reaguje prema subjektu, zato što je u svoju prirodu upio energije koje potiču od njega i tako je sačinjen kontinuitet eterične supstance. Ovo opažanje je postalo sredstvo preko kojeg se u praktičnom okultizmu, kako crnom tako i belom, izvode mnoge operacije.

Ako jedna osoba voli drugu i ljubav joj je uzvraćena stvara se veza; ako jedna osoba voli drugu koja joj uzvraća mržnjom odnosno bilo kojim oblikom negativnih osećanja i neljubaznosti takođe se stvara veza i za ostatak njihove inkarnacije ovaj odnos utiče na živote koji ih spajaju u stepenu koji je adekvatan intenzitetu emocija iz iskustava. Samo potpuna indiferentnost sprečava stvaranje veza, dok bilo kakva emocionalna reakcija uslovljava ODNOS.

Akcija i ogovarajuća reakcija na nekom od nivoa uspostavljaju odnos bilo da se instikti probude na drugom planu (niži astral) ili emocije na trećem (viši astral): odnos učitelja i učenika na planu uma (viši mentalni nivo), ili sveštenika i đakona, odnosno duhovnog vođe i pretendenta na visoku inicijaciju na šestom (nivo konkretnog duha). Na bilo kom nivou akcija i reakcija uspostavljaju vezu između dve suprotne jedinke. Ove veze mogu postati intimna prijateljstva ili će biti kratak kontakt koji se odmah zaboravlja oni na koje se odnose, ali onoliko dugo koliko bilo koja emocija postoji u svesti ODNOS će trajati. Ukoliko se emocija prema posebnoj osobi oseća i u vreme smrti i nema uslova za ispunjenje u subjektivnom stanju koje sledi posle smrti zaustavlja se i konzervira, dok je objektivno postojanje ne uključi u nove inkarnacije, kada ponovo postoje uslovi za njeno ispoljavanje. To je neiscrpno osećanje koje formira karmičku vezu i iako čeka storinama godima, računajući zemaljskim protokom vremena, ne gubi ništa od svoje snage i reaguje na isti objekat kojim je ranije bilo stimulisano kada se on pojavi. To je osećanje iznenadne "ljubavi na prvi pogled" i osećaj razumevanja i intimnosti iskustva "duše blizanca".

Svako obnavljanje karmičke veze pojačava njenu snagu i mada je moglo da počne kao privlačnost u detinjstvu rase, kako telo za telom počinje da funkcioniše tokom evolucije, ODNOS če se razvijati od jednog ka drugom sve dok ne dođe do velikog duhovnog parenja. Ako se, pak, tela ne razvijaju sinhronizovano, onda će jaka veza postojati na nižim planovima, ali će viša ličnost naprednije individue ostati bez partnera i nezadovoljena verovatno tražiti odgovor svoje prirode u degradirajućim naklonostima, još uvek nesposobna da se oslobodi. Ova stanja i patnje su česti razlozi onih tragedija zločina iz strasti koji u svim periodima istorije svedoče o primitivnim silama koje civilizacija teži da drži pod kontrolom.

Dion Fortune

 

Karmička veza razvija veliku snagu samo kada su emocije koncentrisane na jedan objekat velikim intenzitetom; ove se dešava srazmerno retko sve dok želje ne poremete tragični uslovi. Istrošene strasti obično spavaju snom zasićenosti, međutim ukoliko su oni koji se vole rastavljeni okolnostima ili smrću onda ispunjena ljubav ostaje kao veza ne trećem planu koji je dugo vremena neuznemiren smrću tela. U slučaju razdvajanja zbog smrti i, ako onaj ko preživi, makar u snu, što se često dešava ili uz pomoć psihičkog razvoja postane svestan, čak i na trenutak, trećeg nivoa egzistencije, veza će ponovo spojiti duše. Ovo je istinski način komunikacije između rastavljenih proširenjem svesti, tako da postajemo svesni njihovog postojanja, umesto da ih ponovo pozivamo u svesno stanje zemaljskim metodma-pomoću medijuma...koji se koristi samo u slučaju duše koja je vezana za zemlju i ne može da stigne u svoje sfere, i to isključivo zbog razrešenja.

Treći nivo je sfera egzistencije označena u spiritualnoj literaturi kao Nebeski svet ; ali pre nego što duša koja odlazi, oslobođena svog tela može dostići ovo stanje, mora da prođe kroz fazu druge egzistencije poznate kao čistilište, gde se setve zla isplaćuju patnjom u subjektivno ispunjenom balansu sudbine. Kada je duša oslobođena samtrnih uticaja fizičkog tela i sve suptilne snage postaju dirljive, i iako novajlija ne može da prevaziđe sopstveni plan egzistencije sve dok se njegovi dugovi nižu, duša koja je izašla iz tela može, ukoliko je dovoljno razvijena da telepatski kontaktira sa njim u kratkim periodima i tako pomaže i olakšava najteži deo samrtnog putovanja. Čim se duša novajlije uzdigne iz svog iskustva čistilišta ulazi u Nebeski svet i tada je na približno istom nivou kao njen partner. Nema barijere na različitim nivoima svesti koja ih drži odvojeno; ljubavna veza ih međusobno privlači; pa mogu da zajedno provedu svoje vreme do naredne inkarnacije u druženju. Veza između njih će iziskivati da ih ponovo spoji u isto vreme pod sličnim uslovima i tada, prilikom susreta, dolazi do tog čudesnog sećanja podsvesnih memorija koje je sasvim nerazumljivo onima čija uverenja podrazumeva jedan život na jednom nivou.

Ukoliko se dve duše spoje zajedno u životu posle života na ovaj način, u svakom životu ljubav i drugarstvo potiskuju druge privlačnosti i veza koja se ovako formira postaje veoma jaka. Ovo se retko dešava. To iziskuje brojne inkarnacije, sa dugim periodima između njih, koji nas vraćaju u vremena kada je ljudska civilizacija bila u povoju i ništa izuzev drugog nivoa postojanja nije bilo formirano. Kao što je dobro poznato, jedinstva na nižim nivoima se formiraju velikom lakoćom i kratkog su trajanja; tako da duša, čak i u toku kratke inkarnacije, može da formira više veza ove prirode, posebno u civilizacijama gde postoji poligamija. Svaka od ovih zajednica može da crpi snagu prema svom intenzitetu na planu na kojem se dešava, tako da duša koja je sklopila ove veze idu različitim pravcima zbog uticaja veza koje je formirala. Razmotrimo progres duše kroz evoluciju, nekad u muškom, nekad u ženskom telu. U najranijim fazama ljudske evolucije zajednica se razvija na osnovu instikata, kao kod životinja; samo su dva tela bila razvijena: fizičko telo koje je nosilac jedinstva i telo želje na drugom planu, koje ga je održavalo. Zajednica na prvom nivou može se ostvariti sa bilo kojim pripadnikom suprotnog pola iste vrste koji ima dovoljno godina i takvo jedinstvo koje ne uključuje emocije ne ostavlja tragove. Zajednica na drugom nivou menja dušu te će doći do obnavljanja strasti kada ponovo sretne osobu sa kojom je jednom podeljeno uzbuđenje. Ovo dovodi do zaprepašćujućeg trovanja čula koje ponekad gura muškarca i ženu u iskušenja koja za sobom ostavljaju gorke posledice.

Ali na ovom (drugom) planu, privlačnost može da uzrokuje ključanja divljih strasti koja zahtevaju znatnu snagu koja odgovara osobenostima Gospodara i najčešće su kratkog veka; traju dok se duša dovoljno ne razvije do trećeg plana kada nastaje veza influentnog tipa. Ovde može biti formirano više zajednica u običnoj inkarnaciji. Ezoterična nauka ne podučava da su duše stvorene kao blizanci, ali se takva jedinstva stvaraju tokom niza inkarnacija. Iz prethodnog teksta se vidi da brojne promene mogu da deluju na dušu dok je ona primitivna i nerazvijena i ove prolazne veze uključuju instikte, jedine faktore koje primitivni tip prepoznaje, suprostavljajući jedne drugima i sprečavajući formiranje nekog trajnog prijeteljstva, jer samo vernošću tokom mnogo života može da se stvori zajednica poznata kao"duše blizanci".

Da li će, pak, dve duše biti toliko snažno povezane da svaka ima snage da zadrži drugu protiv svih uticaja, onda (pod pretpostavkom da nisu sasvim različitog tipa) kada telo po telo ulazi u funkciju tokom evolucije pariće se na višim nivoima i postićiće izvanredno jedinstvo savršene naklonosti i razumevanja, tako lepo i tako retko viđeno. Ako je par različitog tipa, desiće se tragedija ako više prirode počnu da funkcionišu u okviru različitog idealizma. Stari vernici, kako katolici tako i Jevreji, sa svojim dubokim znanjima iz eztoteričnetradicije svojih religija, poznaju ovo pravilo i zabranjuju brak parovima iz različitih zajednica.

Videće se, sa narednih stranica, gde leži opasnost u okviru i obećavajućih odnosa. Takve zajednice stvaraju ODNOS koji se lakše stvara nego slama i tu se stvaraju ostaci za duše u budućim životima. Primitivni narodi koji imaju puno znanja iz praktičnog okultizma posvećuju mnogo pažnje seksualnoj magiji, jednom od najmoćnijih oblika magije i u mnogim delovima sveta postoji odgovarajuće tradicionalno znanje okultnih metoda kombinovanih sa afrodizijacima; čovek iz više civilizacije koji zloupotrebi njihovu snagu u odnosu sa ženom iz primitivnog 1, ponekad otkrije da su se spojili u vezu koja ne može da se lako slomi, i da kontaktira sa snagama čija suptilnost je adkvatna samo njihovoj neprijatnosti.


 
Odlomak iz knjige "The esoteric philosophy of love and marriage"


Dion Fortune (1880-1946) spada u najveća imena zapadnog okultizma. Još u četvrtoj godini života imala je vizije iz doba Atlantide. Učestvovala je u bitci za Britaniju koju su vodili britanski okultisti tokom drugog svetskog rata uspevši da spreče nemačku invaziju. Njena teorijska dela su među najznačajnijim ostvarenjima ezoterične nauke. Tako je interpretacija Drveta života u njenoj još uvek neprevaziđena. Svoja bogata isustva u magijskim aktivnostima opisala je u okultnim romanima. Kao sveštenica Izide početkom veka obavila je rituale koji su obezbedili protok primordijalnih energija uspostavljajući harmoniju između do tada narušenih muških i ženskih principa, čiji uticaj na globalni razvoj ljudske zajednice je izuzetno veliki i isto toliko šire nepoznat (predmet posebnog teksta-u pripremi). Društvo unutrašnje svetlosti koje je osnovala 1930-te godine i danas postoji.

Kako su autorska prava na delima Dion Fortune istekla 1996. godine izdavači sa našeg prostora bi trebalo da uvaže ovu činjenicu, koja im omogućava da na jednostavniji način objave njena dela.

Budući da nijedan njen okultni roman nije objavljen kod nas, posetioci našeg sajta imaju priliku da
OVDE preuzmu prvu zbirku tajnovitih doživljaja okultnog doktora Tavernera.

1) Kao i kada ona zloupotrebi svoje umeće... Back

 

  Više informacija:

http://www.angelfire.com/az/garethknight/aboutdf.html

http://www.innerlight.org.uk