Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

KARMIČKA ASTROLOGIJA
  Napisao Aurelius

Karmička astrologija danas predstavlja zapostavljenu granu astrologije. Veći problem, verovatno, izaziva izvestan broj autora koji ovu disciplinu tretiraju bez odgovarajućeg utemeljenja u ezoteričnoj nauci, kao skup praktičnih pravila, a ne kao esencijalni vid ezoterične astrologije. Postoje razlozi zbog kojih je ezoterična1 ,i time i karmička astrologija, dostupna samo užem krugu posvećenika. Kao što i ima razloga zbog kojih je komercijalni surogat astrologije opšteprisutan, popularan i pobrkan sa ovom drevnom okultnom veštinom. Savremeni astrolog je opasan sociopata koji raspolaže sa brojnim oruđima za predviđanje budućnosti. Koristi gomilu računarskih programa, izračunava sve moguće progresije, lunacije, osnovne i pomoćne horoskope i klijente zasipa brojnim uopzorenjima. Oni se, prirodno, čuvaju raznih opasnosti i nevolja koje su im prognozirane da bi u stavu ponizne zahvalnosti imali osećaj da su bez pomoći astrologa mogli da još gore da prođu. Umesto da slede pravac svoje karme, koji je determinisan njihovom istinskom voljom, zahvaljuju svojim bogovima i svecima što su doživeli tako malo nevolja. Obdareni mediji kod takvih ljudi mogu da uoče astralno-eterične senke projektovanih strahova koje predstavljaju udicu lova negativnih opcija budućnosti.

Astrologija je u svom pravom obliku sredstvo dubokih i kompleksnih uvida u suštinu čovekove prirode koja je kreirana brojnim egzistencijama na koje se nadovezuje sadašnja inkarnacija (na primer) u ljudskom obliku. Pomoću nje saznajemo koja karmička umeća saznanja i osobine čovek ima, sve do najvažnijeg saznanja svrhe aktuelnog života, koji je nastavak putovanja. Karmički astrolog2, koji crtajući kartu manifestovanog ličnog svemira stupa u iluminativni kontakt sa njegovim silinama, treba da pronađe tu stazu prateći tok razvoja individue kroz niz uloga, opita i vežbi za sticanje znanja i kreativnih sposobnosti.
3 Njegov zadatak je da prodre u sfere izvan vremena i ciklusa ljudskih života i zemaljskih uloga. Glavna sredstva koja mu stoje na raspolaganju su Mesečevi čvorovi, retrogradne planete i njihov položaj u znacima, kućama i njihovi aspekti... Fiksne zvezde su pri tome od značaja za neke udaljene prostorno-vremenske dekore drevnih civilizacija i tkivo kolevke kosmičkih bića, niza podeljenih jedinki koje su je napustile u potrazi za saznanjem i avanturom, sledeći volju svog bestelesnog (grupnog) identiteta koji je želeo da ispita sebe, neke svoje aspekte koje je razdvojio u (prividno) posebna bića. Karmički astrolog treba da ima doživljaj energija manifestovanog svemira, planeta i zvezda, kao živih bića i doživljaj živih bića kao dela sličnih kosmičkih tvorevina nemanifestovanog svemira. On ima zadatak da postavi duhovnu dijagnozu preko spontanih iluminativnih utisaka, njegova percepcija treba da bude izoštrena u pravcu suptilnih zrakova koji su segment univerzalne simpatije, međusobne povezanosti svih bića, planeta, zvezda... Karmički astrolog ne treba da se drži skoro nikakvih pravila, jer ona su samo potencijalni orijentir u nekim slučajevima, a drugi su drugačiji...Njegov unutrašnji osećaj je pravi impuls personalnog svemira koji je mozaik ovih isprepletanih faktora. On bi, sledstveno, morao da izbegava sve posredne metode izračunavanja, jer ruka kojom crta kartu je vođena ovim silama, u čiju kreaciju želi da pronikne.

Ipak su potrebni orijentiri, koji su takođe sredstva iluminacije i kontakt sa energijama koje su delovale u mnogim drugim ličnim svemirima i predstavljaju vezu među jedinkama koje su, ipak, uslovljene određenim šablonima koji su posledica grupnih zadataka koji i kreiraju kolektivnu karmu.

Tako sazvežđa odgovaraju određenim geografskim područjima i državama koje su postojale i onima koje još postoje, uz svu zbrku da su države i teritorije pod različitim simbolima Zodijaka. Severni Mesečev čvor ukazuje na pravac inkarnacije, zvezdu vodilju, dok je Južni agregat iskustva, jer svaki čovek je posebna zvezda. Tako bi Severni čvor u Ribama ukazivao na prethodno stečene praktične sposobnosti i sadašnju orijentaciju ka sticanju iskustava koja su suptilnijeg karaktera i mogu se svrstati u kontekst duhovnog razvoja. Položaj u kući i znaku ukazaće na vid ispoljavanja ove karmičke tendencije. Retrogradni Mars ukazuje da lekcije sticanja kvaliteta borbenosti nisu završene. U horoskopu osobe koja ima takvo obeležje crvena planeta težiće da probudi kodirane memorije nezavršenih bitaka. Od drugih povezanih faktora zavisiće kako će se u novom dekoru pojaviti protivnici i na koji način će čovek učiti lekciju suprostavljanja zlu. Dvanaesta kuća je skladište karmičkih memorija i svetionik u pogledu najsuptilnijih struja, totema identiteta ličnog univerzuma. Četvrta kuća ukazaće na značaj uticaja kolektivne karme na individualnu, povezanost planeta dvanaeste i ove kuće putokaz je ka uzrocima različitih opcija ove veze. Fiksne zvezde daju, ponekad, signal za potragu ka sferama najudaljenijim od jedinke, nivoima koji njenu sudbinu vode u širim nizovima simultanog postojanja. Konjukcija ovih zvezda sa ličnim planetama i tačkama u horoskopu mogu biti dobar vodič za astrologa koji treba da dopre u do magičko-simboličke suštine svake zvezde i svake individue.4

Astrologija nema nikakvu drugu svrhu sem da otkrije cilj inkarnacije života i da mu pomogne da je ostvari. Ovaj uzvišeni zadatak karmičkog astrologa čini asistentom gospodara karme, a to je uloga ne dobija tako lako. Onaj ko predano i nesebično posvećuje svoju energiju drugima "izabranik je Bogova", čak i kada, zbog tegobnih faktora ovozemaljske egzistencije, to naplaćuje.5 Karmički astrolog i u takvom slučaju, nema nikakve veze sa komercijalnim astrologom, reprezentom surogata astrologije, koji opslužuje duhovno siromašne ljude. On može i neće da zloupotrebi svoja umeća, na izvestan način on je hroničar, na distanci od sudbine pojedinca, iako je prividno usmerava, a to je božanski oreol, jer "Bog se ne meša u ovozemaljske stvari...". Naopako je mišljenje da je on taj koji treba da probudi i usmeri čoveka ka realizaciji svoje karme. To nije moguće jer je čovekova karma unutrašnji i najjači poriv, ekspresija njegove slobodne (prave) volje u koegzitenciji sa voljom svih drugih jedinki koje su deo njegovog (dela) svemira. Ako je karmički astrolog otvorio unutrašnju svesnost kod neke osobe, to znači da je njena karma podrazumevala da dobije takav blagoslov. Karmički astrolog ne treba da nudi čvrste zaključke, njegovi nalazi treba da budu objašnjeni u stilu-imam utisak, moglo bi biti, ovonekada znači da...Kad god je moguće treba da ostvari neposredni kontakt sa osobom čiji personalni svemir analizira. Time će dobiti dopunske indikacije koje ga vode u dublje uvide, pri čemu je emocionalna reakcija pokazatelj u kom smeru treba ići. Razgovor nastavlja iluminativni proces otpočet crtanjem i analizom horoskopa i u njega uključuje objekat razmatranja koji postaje učesnik, subjekat procesa spoznaje konkretnih spona makro i mikro-kosmosa. Napredniji će nakon dobijenih usmerenja biti u prilici da istražuju dalje, da prekopavaju po istorijskim podacima i nalaze svoje tragove. Neko će se odlučiti za regresiju, što je izuzetno poželjna opcija ukoliko postoje razlozi da uđe u srž nekog aktuelnog problema.

Takođe, karmički astrolog nekada neće biti na talasnoj dužini čoveka koji je predmet njegove analize. To je drugačiji slučaj, jer karma te osobe nije iziskivala tako "osvetljen putokaz", čovek ga neće razumeti, ali je on konstatovao volju gospodara karme da bude tako.

Umesto zaključka autor je raspoložen da sa čitaocima podeli uverenje da karmički astrolog predstavlja pravog aktivistu uzvišene ezoterične nauke. Dok je svaki drugi reprezent njenog bezvrednog surogata.

1) Što je pleonazam, jer je astrologija ezoterična disciplina. Back

2) Što je, takođe, pleonazam jer je svaki astrolog karmički astrolog.Back

3) Niz života i drugih postojanja. Back

4) Autor je u svojoj praksi imao priliku da ženi koja nema nikakvog interesovanja za astrologiju i okultizam analizira horoskop. Zbog položaja zvezde Antares i njene veze sa drevnom egipatskom civilizacijom bio je dovoljno spontan da joj kaže da je bila egipatska princeza. Iako je osobi pojam karme apsolutno stran informacija da je u životu najviše putovala u Egipat autoru daje pravo da smatra da nije (mnogo) pogrešio, a njoj mogućnost da na život pogleda drugačijim naočarama. Back

5) Što je manje požena opcija. Back

I'm looking for the face I had before the world was made.

W.B.Yeats

 

Back