Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

KARMA
 
Maja Milosavljević
prevod Aurelius

Imala sam priliku da pročitam divnu definiciju karme, na žalost nepotpisanu, pa je njen autor nepoznat. Pokušaću da opišem suštinu onoga što je bilo napisano:

Mi smo besmrtne duše, tako da naša tela možemo smatrati "kostimima", psiha je samo uloga, a naša duša, duh je taj glumac koji igra novu ulogu u novom kostimu.

Učesnici i elementi karmičkog zapleta izabrani su pre svake reinkarnacije, ali igra je predmet improvizacije u realnom vremenu, dok se drama koja traje ceo život ne razvije i učesnici ne počnu da utiču jedni na druge. Možemo stvoriti komediju ili tragediju, jer mi pišemo scenario i naša duša se vraća da odigra novu ulogu na toj sceni koju zovemo Prostor-Vreme. Smatram da je ovaj opis naših života sjajan.

Sve što je bitno su izbori koje činimo. Na drevnom sanskritskom jeziku reč karma znači akcija. Karma nije kazna već prilika da izmenimo i učinimo naše živote (i nas) boljim. Prevazilaženje ustaljenih obrazaca ponašanja je ono što učimo, nekada je potrebno puno života za to, nekada nekoliko.

Slobodna volja koja nam je data stvara karmu i može je izmeniti. Karma naših prošlih života je stvorena našom slobodnom voljom-pravom koje nam je podario Univerzum da izaberemo šta ćemo stvoriti u svakom životu. To nije manje pravo od prava deteta da izabere pravac svog života nakon što su ga odgajili roditelji koji su stvorili njegovo telo. Karma nam dosledno ukazuje da određeni tip ponašanja nije koristan za nas, da nam ne služi na najbolji način.

To je samo podsećanje da možemo stvoriti bolji život našim svesnim odlukama, ne očekujući da se neko pojavi i usmeri naš život u pravcu u kojem želi. Bitno je zapamtiti da imamo mogućnost da ponovo izaberemo. Možemo da koristimo našu slobodnu volju da bi napravili bolji izbor sledeći put, onaj koji će naš život učiniti lakšim i boljim sledeći put.

Greške ne postoje, realnost su obrasci koje ponavljamo a ne koriste nam. To je ono što karma zaista predstavlja-akcija proizvodi reakciju. Pa hajde da postupamo tako da izazivamo pozitivne reakcije za naš rast, prekinemo frustrirajuće obrazce i da dozvolimo našem duhu da plovi u pravcu koji će najbolje služiti njegovom rastu.

Što više učimo da napravimo izbor koji nas usklađuje sa duhovnim zakonima Univerzuma, manje ćemo karme (obrazaca koje ponavljamo) stvarati.

Tekst je preuzet iz knjige "Alfabet postojanja" Maje Milosavljević, savremenog radnika svetlosti, iz Beograda. Maja je posvećena empatijskom čitanju, savremenoj metodi spoznaje suštinskih saznanja o ljudskim bićima i njihovim potencijalima.

Knjiga je pisana uz pomoć viših duhova i objavljena je kao web izdanje na engleskom jeziku, a očekuje se i verzija srpskom.

Može se poručiti preko Majinog portala
http://www.thesmilingsoul.com
Back