Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

IZGRADNJA VIŠEG JA
 
Dion Fortune
prevod Aurelius

Pokušala sam da jednostavno razjasnim da uzvišene seksualne snage ne treba koristiti za izgradnju ličnosti, već treba da se ulivaju u narod, jer je to njihov prirodni kanal protoka i nikakva druga supstitucija nije zadovoljavajuća. Ako se koriste za sebe mogu da dovedu do preteranog egoizma. Ukoliko se životne snage održavaju stabilnim na višim nivoima i ako im se ne dozvoljava da postanu seksualne, one vitaliziraju ličnost u celini na izvanredan način i daju joj poseban kvalitet magnetičnosti koji se prilično retko sreće i koji je, ako postoji, vrlo uočljiv. Oni koji su sublimirali životne snage u službu naroda imaće vrlo malo prilika da se žale na usamljenost; ljubav će teći sa svih strana ka njima i njihovo drugarstvo će svi želeti, jer zrače nešto što vitalizira poput sunčeve svetlosti.

Kao što je Coue sasvim tačno istakao, ukoliko želimo da izgradimo kvalitete koji prirodno nisu prisutni u nama, neophodno je da nađemo neku supstituciju za spontano usmerenje i to možemo da uradimo na najbolji način posvećujući se idejama koje želimo da izgradimo. Tako, ako želimo da skrenemo životne snage u kanal drugačiji od onog kojim bi prirodno tekle, potrebno je da praktikujemo određene mentalne vežbe da bi postigli taj cilj.

Sledeću vežba za izgradnju Višeg ja potrebno je izvoditi svakog dana posle buđenja. Neka se misao usmeri za trenutak na animalni centar-čakru pri osnovi kičme i zatim krene naviše ka intelektualnim čakrama na čelu, zatim recite :"Posvećujem svoje životnu snage služenju Bogu kroz narod". Zatim možete da razmotrite koji kvalitet vam nedostaje i da poželite da životne snage teku u pravcu tog kvaliteta i snage da bi bili bolje opremljeni za služenje.

Pretpostavimo da se bavite nekom od kreativnih formi umetnosti i pitate da li je ispravno korišćenje Božanske životne snage u svrhu razvoja svoje aktivnosti. Svi krativni činovi su međusobno bliski i srodno povezani i činjenica da šaljete snagu Višem ja povećaće kreativnu vitalnost bilo kog talenta ili intelektualne težnje kojoj težite. Ali ukoliko namerno šaljete snage naroda u kreativne centre uma, morate da budete spremni da koristite svoja umeća za služenje narodu, a ne samo sebi, ili će se, u suprotnom, u vama razviti "hipertrofirani ego".

Pretpostavimo da posedujete muzički talenat i da ga vitalizirate opisanom metodom. Moraćete da budete spremni da, uz uobičajene nastupe i profesionalni angažman, nastupate u dobrotvorne svrhe i, što je još teži zadatak, da pomažete i podučavate one koji to ne mogu da plate. To sve treba da radite bez razmišljanja o recipročnoj koristi, kao što je lična promocija ili zahvalnost. Jednostavno mislite o svom doprinosu životu naroda. Ukoliko to ne radite i time osiguravate da životne snage nađu izraz izvan sfere vaše ličnosti, otkićete da vaša umetnost dobija crtu degeneracije.

Pretpostavimo da ste jedan od onih sa činom i klasom, ili čak zalutalih vojnika u armiji života, kakve će onda efekte imati sublimiranje životnih snaga na vašu prirodu, ukoliko nemate kreativnih talenata koje možete usmeriti radi korišćenja u navedenom smislu? Ono će, pre svega, pružiti poseban osećaj ravnoteže koji će se reflektovati u promeni telesnog stava. Doći će i do povećanja intelektualnih percepcije i sposobnosti da se prodre u suštinu stvari. Doći će, u stvari, do neobičnog ubrzanja i intenziviranja svih vaših sposobnosti.

Najučljivija promena nastaće u vašem odnosu prema drugim ljudima. Oni možda neće razumeti šta osećaju, ali će ubrzo postati svesni nečega što se može opisati kao lični magnetizam. Postoji čudesna fluidnost duha koja se ispoljava kada životne snage struje na višem luku, kao i nesputana umna sposobnost. Uzvišenost i posvećivanje životnih snaga stvoriće ličnost i od najjednostavnijeg karaktera, daće dostojanstvenost najnezgrapnijoj figuri i duhovnu lepotu najružnijem licu. "Ja kada bih bio uzdignut, uvukao bih sve ljude u sebe"- rekao je naš Gospod. Uzvišena svest privlači ka sebi sve što je najviše u ljudskim srcima i duša koja posveti svoje životne snage služenju imaće malo razloga da se žali na usamljenost i zanemarivanje.

Ovo ne podrazumeva da svako treba da daje svoje redovne prihode na filantropske aktivnosti, već da u život mora da uđe nova svest i da jedan deo vaše ukupne energije treba da bude usmeren u cilju da učini svet lepšim i srećnijim mestom, čak i za ljude koje nikada nismo videli, a ne samo za one od kojih očekujete dobitak ili zahvalnost, već, jednostavno, da bi bilo više sreće na svetu.

 

  odlomak iz knjige "The Problem of Purity"
   
   
 
   
   
  Back