Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

FAZE LJUDSKE EVOLUCIJE I KARMA
 


Dr Walter Semkiw

"Ponovo rođeni"

U ovom poglavlju smo pisali o procesu stvaranja i kako je Bog stvorio monade i duše odmah posle Velikog praska. Monad, deo nas koji ostaje sa Bogom, deluje kao prizma koja razlaže belo božje svetlo u jedinstveni energetski spektar koji se prenosi u dušu. Duša je energetsko telo koje uskladištava sva naša iskustva. Duša je povezana sa monadom energetskim koncem, koji se u hindu-filozofiji naziva Antakarana.

Opisali smo, takođe, da je duša sposobna da projektuje svoje holograme na fizički plan, tj. u tela koja poprimaju osobine te duše. Nekoliko modela ličnosti kao što su tip Sedam zrakova, arhetipovi u astrologiji, Kabala i Eneagram koriste se da bi se bolje shvatili naš energetski spektar. Kako se naša energija ispoljava u nekoj inkarnaciji, zavisi od genetskih, bioloških, društvenih i karmičkih faktora.

Voleo bih sada da pogledamo istoriju duševne evolucije, kako nam je opisao Apostol Jovan i duhovni vodič Kevina Rirsona - Ahtun Re. Podsećam vas da se Ahtun Re nije inkarnirao 3400 godina, za to vreme on je izučavao evoluciju ljudi i kaže da je bio duhovni vodič mnogim duhovnim učiteljima, pa i Isusu. Pošto je Kevin Rirson, medij Ahtun Rea, odrastao u jevrejsko-hrišćanskoj porodici u SAD i pošto se Jovanova inkarnacija vezuje za Isusa, koristićemo teme iz Biblije da bi opisali proces ljudske evolucije.

Ahtun Re kaže da nakon što su monad i duša stvoreni, da su duše bile jedno sa Bogom, i te nove duše ćemo zvati "nevine". Iako su bile jedno sa Bogom, Ahtun Re primećuje: "ne možete dugo biti nevini". Kao i u ljudskom životu, možemo biti dete samo deo života, tako su i duše morale da napuste Boga da bi uspostavile svoje identitete. Kao što dete mora da napusti kuću i da krene u školu da bi napredovalo, tako su i duše morale da napuste svoje gnezdo i dožive stvaralački proces da bi stekle identitet.

Pad iz Raja

Bog je, prema svedočenju Jovana i Ahtun Rea, poslao duše ne samo da bi iskusile proces stvaranja, već i da bi se unela raznolikost u Božju kreativnost. Bog je poslao duše na različite delove sveta i u početku je bilo relativno malo duša na Zemlji. Božja namera je bila da ove duše teže duhovnom razvoju, kao što postoje anđeli koji na duhovnom planu pomažu ljudima. Ako se setimo koncepta po kome duša može projektovati svoje holograme, onda su ti hologrami korišćeni da usmeravaju evoluciju biološkog života. Tokom života na Zemlji, duše su toliko zavolele iskustva biološkog života da su se sve više utapale u njega. Duše su počele da projektuju svoju svest, to jest, da se inkarniraju u biološki život, što očigledno, nije bio deo prvobitnog plana.

Da bi bolje shvatili šta se desilo uporedićemo to sa farmom. Recimo da je Bog stvorio farmu sa životinjama i biljkama i rekao svojoj deci, novim dušama, da se brinu o farmi. Namera je bila da se brinu o ovoj kreaciji iz duhovne sfere i da unesu raznolikost u stvaralački proces putem energetskih intervencija. Duše su bile toliko fascinirane stvorenjima na Zemlji da su prenele svoju svest u stvorenja-kreacije.

Neko vreme su se duše inkarnirale u životinjske oblike, odakle potiče verovanje Indusa da se ljudska duša može inkarnirati u krave, kao i privrženost ljudi nekim životinjama. Hrišćanski otac crkve Sinesius (370-430), biskup Ptolemais je razmišljao o mogućnosti da se ljudske duše inkarniraju u životinje. U knjizi Rasprava o snovima on piše: "Filozofija govori o dušama koje se pripremaju putem višestrukih migracija... Kada prvi put siđe na Zemlju, (duša) se spusti na duh životinje kao na čamac i kroz životinju stupi u kontakt sa materijom." Iako Ahtun Re potvrđuje da je inkarnacija u životinjska tela bila faza u razvoju ljudske duše, to se dogodilo pre više eona i više se ne događa. Ljudi koji se inkarniraju na Zemlji danas, inkarniraju se samo u ljude.

Posledica zaranjanja u biološki život je bila gubitak duhovne veze sa Bogom. Setite se poređenja sa vinovom lozom, u kojoj su ljudi listovi na lozi i preko nje su međusobno povezani. Bog je loza, a mi lišće. Kada se inkarniramo u fizički oblik, duša se odvoji od loze, kao i lišće koje je otpalo sa nje.

Kada su ušle u fizičke oblike, duše su razvile karmički otisak koji je pamtio njihova dela i postupke dok su obitavale u fizičkom obliku. Iako je Bog dao dušama slobodnu volju i nije se mešao u ono što biraju, stvorio je svet u kome vladaju određeni sistemi i zakoni, gde spada i zakon karme. Ono što jedna duša učini drugoj, mora biti uzvraćeno na istoj ravni gde se dogodilo. Pošto su se duše uplele u karmu na fizičkom planu, moraju ponovo da se vraćaju na Zemlju kako bi neutralizovale karmu iz prethodnih inkarnacija.

Biblijska priča o Adamu i Evi ima objašnjenje sa stanovišta inkarnacije u biološki život. Probanje jabuke, voćke poznanja i potom izbacivanje iz Rajske bašte, može se shvatiti kao alegorija onog što se dušama desilo kada su se svojevoljno inkarnirale u fizički oblik na Zemlji. Pri tome, čovečanstvo je izgubilo osećaj raja u kome je svesno povezano sa Bogom.

Uporedimo to sa jo-joom da bismo vizualizovali šta se desilo. Zamislite da monad postoji u glavi Boga, dok se duša, sedište svesti, spušta kanapom u niže sfere postojanja, koje ćemo opisati na stranama koje slede. Duše koje su postale ljudi, spustile su se do fizičkog plana i inkarnirale se u fizičke, biološke oblike na zemlji. Kada zamišljate takvo duboko spuštanje, to je kao da je jo-jo upao u blato na Zemlji i da ne može više da se digne u visinu, to jest u više sfere. Svesna veza sa Bogom i višim duhovnim sferama se tako izgubila tokom inkarnacija na Zemlji. I duša, iako van fizičke forme, ostala je vezana za niže duhovne ravni.

Da bi se ovo ispravilo, prema Kevinovim vodičima - Džonu i Ahtun Reu, duhovna bića koja su bila zadužena za nadgledanje evolucije duša, odlučila su da se svest može podići ako se upotrebe životinjske forme primata za inkarnaciju. Upotrebom energetskih kalupa, viših duhovnih bića i uz pomoć Boga, pomogli su primatima da evoluiraju u Homo sapiensa. Znači, ljudsko biće u obliku Homo sapiensa je stvoreno da bi pomoglo dušama da se brže razviju na Zemlji. Inkarnacijom u oblik Homo sapiensa i upotrebom mozga i razuma, ljudske duše su mogle da ponovo dosegnu više duhovne dimenzije i veza sa Bogom je ponovo uspostavljena. Ovo objašnjenje miri teoriju o biološkoj evoluciji i kreativizmu.

Šta su posledice Pada, odnosno gubitka veze sa Bogom zbog inkarnacije u gusti fizički plan? Jedna od negativnih posledica je neljudski odnos prema drugom čoveku, jer na višim sferama to nije postojalo. Kada smo povezani sa višim sferama, mi znamo da su rasne, verske, etničke ili nacionalne razlike - veštačke. Takođe, znamo da će se bol koji nanesemo drugome vratiti nama kroz zakon karme.

Gubitak veze sa Bogom je razlog što je život na Zemlji tako težak. Stoga se u metafizičkom delu Kurs o čudima kaže da ovaj svet nije stvoren od Boga, već od čoveka i da čovek mora da odbaci zamke zemaljskog postojanja radi Božjeg sveta. Poruku Kursa o čudima je popularizovao Geri Renard svojom knjigom Nestanak sveta. Birajući opraštanje, čovek se oslobađa karme i može da sagleda više svetove. Tokom tog procesa otvara se viši nivo saznanja i fizički svet nestaje. To je bila misija Isusa iz Nazareta - da nauči ljude da izaberu Božje carstvo i da spoznaju više duhovne sfere kroz opraštanje i ljubav.

Na Pad se može gledati i sa drugačijeg stanovišta. Spuštanje u gustu fizičku formu je mogao biti svestan eksperiment. Pitao sam Ahtun Rea da li je to moguće i on je rekao da jeste. To je bilo kao da su duše rekle: "Hajde da vidimo šta će se desiti ako se spustimo u fizičku materiju."

Pozitivni aspekt ovog eksperimenta je što su duše stekle iskustvo sa materijom i prema Ahtun Reu, time su postale moćnije i uspešne u korelaciji sa Bogom. U budućnosti, kada se novi svetovi budu rađali, duše koje su prošle kroz inkarnaciju na Zemlji, moći će da pomognu u stvaranju novih kreacija. Kao što neko može upravljati velikim avionom samo ako je prethodno proveo sate u malom, tako je i inkarnacija na Zemlji vežba za upoznavanje materije i biološkog života, upoznavanje sa instinktima i osećanjima i ovladavanje funkcionisanjem u fizičkoj ravni.

Za razliku od ljudskih duša, anđeli se nikad nisu inkarnirali na Zemlji i plaše se toga. Prema rečima Ahtun Rea, pošto nisu morali da žive u fizičkom telu, da se nose sa bolešću i smrću, nemaju iskustvo koje ljudske duše imaju. Osim toga, zbog borbe na Zemlji postajemo sposobniji i jači i na duhovnom planu. Ahtun Re ističe da, ukoliko je duši bilo potrebno nekoliko hiljada godina, ili čak milion, da se vrati svom izvoru, to nije mnogo, jer milion godina za dušu nije ništa.

Najveće zlo zbog uranjanja tako duboko u fizičku materiju je što je gubitak veze sa višim sferama doveo do nečovečnosti ljudi jednih prema drugima. Ukoliko kao ljudska rasa napredujemo brže, patnja i sukobi će se pre okončati. Objektivni dokazi o reinkarnaciji mogu doprineti ovom ubrzanju. Verujem da je takav cilj dostojan napora.

Faze evolucije

Ahtun Re je opisao faze razvoja duše:

Prva faza: Nevini

Nove duše koje su potekle od Boga predstavljaju prvu fazu evolucije. Te duše su stvorene pre 14 milijardi godina, neposredno posle Velikog praska. Ova faza prethodi inkarnaciji.

Druga faza: Siročad

Već smo napomenuli da su duše poslate na Zemlju da bi stvaranje bilo raznovrsnije. Kroz energetske kalupe, duhovna bića su pomogla stvaranje života, kao na primer DNK koja će se sama reprodukovati. Duhovna bića su učestvovala u stvaranju prvih biljaka i organizama koji su kasnije evoluirali u eko-sistem koji i danas poznajemo. Kada se razvio životinjski svet, ljudske duše su odlučile da se inkarniraju u dubokim slojevima fizičke forme, što je dovelo do inkarnacije u kojoj se svesna veza sa duhovnim svetom izgubila. Gubitak ove veze je doveo do straha od smrti i konfuzije po pitanju smisla života.

Ljudska bića je u ovoj fazi pokretao nagon za opstankom i bila su veoma surova. Međusobno su se ubijali i stoga je tada stvoreno puno negativne karme. Jedan od razloga za nasilje je bio taj što, kada se duša inkarnirala u fizičku formu animalne osnove, ona se poistovetila sa grupom. To, u kombinaciji sa svesnim gubitkom veze sa duhovnim svetom i sa Bogom, dovodi do nasilja.

Treća faza: Ratnici / državnici

Ljudska bića su konačno razvila društvenu svest i organizovala se u društva. Pojavile su se religijske doktrine, koje su ljudima pružale utehu, davale smisao životu i preživljavanju, jer su govorile o životu posle smrti. Najveća moć religije je pružanje utehe za najdublje strahove. Društva su razvila identitete kroz religije i društvene običaje. Ljudska bića su se identifikovala sa društvenom strukturom, nacionalnostima, religijom i etničkom pripadnošću.

Kada se različite religije sukobe, dolazi do konflikta koji izaziva veliki strah, jer ljudi shvataju da ne mogu sve doktrine biti tačne. Nasilje među religijskim grupama potiče od potrebe da jedna religija prevlada i da se "osigura" mesto u raju. Ova faza se naziva "ratničkom", jer su "ratnici" spremni da umru da bi zaštitili određenu religijsku doktrinu ili istinu koju, dodaje Ahtun Re, uopšte nije potrebno braniti.

Žestoki konflikti produbljuju sukobe i nasilje, duše se inkarniraju ranjene, što dovodi do osvete. Ironično je da se duše inkarniraju u grupe protiv kojih su se u prethodnom životu borile; npr. hrišćani u muslimane, muslimani u Jevreje ili Induse. Tokom vremena, čovekova nečovečnost je dovela do stalnih karmičkih ciklusa nasilja koji traju i danas.

Faza 4: Tragač / filozof

Sledeća faza je faza tragača, kada tragač pokušava da ponovo uspostavi svesnu vezu sa Bogom i duhovnim svetom. On istražuje filozofije i duhovne sisteme i upija istinu. U ovoj fazi primenjuje se meditacija. Tragač traži univerzalne istine.

Faza 5: Vidar / mudrac

Poslednja faza ljudske evolucije je faza vidara ili mudraca koji shvata da smo svi jedinstvene duše koje su jedno sa Bogom. Kroz više inkarnacija vidar nosi u sebi znanje o večnosti duše i zna da su podele zasnovane na religiji, rasi, etničkom poreklu ili rodu neosnovane. On teži da stvori miroljubiviji i saosećajniji svet.

Ciklusi nasilja, ljudska evolucija i slobodna volja

Često se postavlja pitanje zašto je Bog stvorio svet u kome ima tako puno sukoba i patnje. Odgovor leži u slobodnoj volji. Ahtun Re se jednom našalio: "Bog je stvorio savršeni svet, ali su klinci zeznuli stvar." Čovečanstvo je izabralo, kao neposlušni adolescenti, svojom voljom da se spusti u dubinu fizičke forme što je dovelo do odvajanja svesti od Boga, a zatim do zaboravljanja jedinstva sa njim i zaboravljanja međusobne povezanosti, što je dovelo do karmičkih ciklusa nasilja. Mi imamo slobodnu volju da isto tako prekinemo cikluse nasilja i da povratimo našu svesnu vezu sa Bogom.

Kako prekinuti cikluse karme je tema već spomenutog metafizičkog dela Kurs o čudima kao i knjige Geri Renarda Nestanak sveta i Tvoja besmrtna duša, koje su zasnovane na Kursu. Kurs ističe da naše zemaljsko postojanje nije pravi svet. Tvrdnjom da svet nije realan, Kurs aludira na ideju da su ljudske duše svojom slobodnom voljom učinile svet ovakvim kakav jeste i da to nije svet koji je Bog stvorio, to jest pravi svet. Ključ za vraćanje u Božji svet je ponovo uspostavljena veza sa Bogom. To podrazumeva prekidanje karmičkih ciklusa. Način da to učinimo je da oprostimo.

Ja verujem da će objektivni dokazi o reinkarnaciji, kojih će biti sve više, pomoći čovečanstvu da prekine karmički ciklus nasilja. Pre svega ti dokazi ublažuju strah da nestajemo posle smrti. Slučajevi prikazani u ovoj knjizi, dokazuju da se reinkarniramo u osobe kakve smo bili. Osim toga reinkarniramo se zajedno sa onima sa kojima smo bili u jakim vezama u prošloj inkarnaciji. Ovi dokazi pokazuju da nije neophodno slediti stroge religijske doktrine da bi otišli u raj.

Shvatanjem duhovne evolucije, siročići ne moraju da se plaše, ratnici ne moraju da se bore da bi zaštitili religioznu ili političku istinu i tragači ne moraju više da tragaju. Od ovog trenutka svi možemo da krenemo ka fazi koju Ahtun Re naziva vidarima. Ovaploćenje vidara je možda i Isus koji nas je podsticao da volimo Boga i da volimo jedni druge. Baš kao što smo imali slobodnu volju da se odvojimo od Boga, možemo je imati da se ponovo sjedinimo i vratimo Bogu.

Zašto postoji tako puno nivoa razvoja?

Oduvek me čudilo zašto postoji tako puno nivoa razvoja, ako su duše nastale sa našim solarnim sistemom u isto vreme. Kako to da nismo ujednačeni u duhovnom razvoju? Na bilo kom TV programu ili u novinama, vidimo ekstremno ljudsko ponašanje, od velikih stradalnika do decoubica. Postavio sam ovo pitanje Ahtun Reu i on je rekao da duša može da izabere sama da li će da se reinkarnira kroz hiljadu ili milion godina, što takođe znači da se za to vreme neće mnogo menjati. Pre ili kasnije imaće poriv da se pokrene i ući će u fizički plan u fazi siročeta među duše koje su već stigle na viši nivo.

Zašto je inkarnacija na Zemlji neophodna?

Postoji više vrsta inkarnacija, ali jedan deo inkarnacija je neophodan da bismo spoznali ko smo zaista. Ahtun Re to poredi sa doktorom koji je učio u školi i po završetku ima znanje, ali nema praksu. Tek nakon praktičnog rada može reći da je lekar.

Isto tako, u duhovnom svetu, možemo steći znanje i verovati da smo dostigli zrelost, ali da bismo zaista spoznali sebe moramo da se inkarniramo i pokažemo ko smo. Fizički plan nije samo mesto gde stičemo iskustvo i identitet, to je i prostor za dokazivanje.

Ukoliko na to gledamo sa vedre strane, inkarnacija na Zemlji je prilika da duhovno napredujemo. Time što je većina nas odvojena od duhovnog sveta iziskuje od nas veliku snagu i razvijanje izdržljivosti. Neki smatraju da je život na Zemlji velika privilegija, jer je razvoj kroz inkarnaciju najcelovitiji i ne može se steći kroz druge oblike postojanja.

Zašto ne možemo da se setimo prošlih života?

Kada se čovečanstvo inkarniralo duboko u fizičku materiju izgubilo je vezu sa duhovnim svetom. Pitanje koje je povezano sa tim, iako drugačije prirode, je zašto ne možemo da se setimo prošlih života? Jedan od osnovnih razloga je da kada bi se setili svih patnji iz prošlog života, ne bismo bili produktivni u sadašnjem.

U mojoj knjizi Povratak Revolucionara opisao sam slučaj svoje bivše žene Oksane, koja je reinkarnacija mog sina Čarlsa u vreme Američke revolucije. U tom životu Čarls i ja smo imali burne odnose i ja sam na kraju prekinuo komunikaciju sa njim. Obojica smo bili povređeni. Zahvaljujući karmi, ponovo smo zajedno sa onima sa kojima imamo neraščišćene račune. U sadašnjem vremenu, Čarls se reinkarnirao kao moja bivša žena Oksana. Sudbina nas je spojila i bila je to ljubav na prvi pogled. U roku od šest meseci smo se venčali. Iako smo se na kraju razveli, imali smo priliku da se istinski zbližimo i volimo, što u prethodnom životu nije bio slučaj u toj meri.

Šta mislite da bi se desilo da smo Oksana i ja znali za naš odnos u prethodnom životu? Ja mislim da bismo pobegli jedno od drugog koliko nas noge nose. Ja sam saznao za naš prošli život godinu dana posle razvoda.

Mnogo ljudi dolazi na regresivnu terapiju zato što imaju neki problem ili fobiju koju ne mogu da objasne događajima iz sadašnjeg života. U Revolucionarima sam opisao da sam kroz istraživanja o reinkarnaciji saznao da je Mišel bila moja unuka u vreme kada je Oksana bila moj sin. Unuka je umrla kada se zapalio brod na reci Hadson. Kada sam izneo Mišel pretpostavku o njenom prošlom životu, rekla je da je oduvek imala strah od brodova i velike vode, što ja nisam znao dok smo radili na njenom slučaju. Često se desi, mada ne uvek, da se, kada osoba sazna za traume iz prošle inkarnacije, fobija povuče.

Moguće je i suprotno. Može se desiti da otkrijete da vas je neki prijatelj, koji je u ovom životu takođe u krugu vaših prijatelja, izdao i onda će se stara rana opet otvoriti. Život je dovoljno težak i bolan sam po sebi. Kopanje po ranama iz prošlih života ga može još više otežati. Tradicionalna psihoterapija bi onda možda bila potrebna da bi se izvidale rane iz prošlih života.

Na kraju, kroz razvoj iz faze u fazu, kada dođemo do faze tragača i vidara, svi ćemo moći da saznamo informacije iz prošlih života. Do tada, iz navedenih razloga, takve informacije će ostati blokirane, jer nismo dovoljno zreli da se sa njima nosimo. Zamislite kada bi neko, ko je u fazi siročadi, saznao da ga je neko drugi povredio u prošlom životu! Reakcija bi mogla da bude gruba i ta osoba bi možda pokušala da povredi tu drugu osobu u ovom životu. Često se događa da, iako nemamo sećanja na prošle živote, budemo agresivni prema određenim osobama, što može biti vezano za prošle inkarnacije. Sve u svemu, oni koji imaju spontano sećanje na prošli, ili prošle živote, ili oni koji se sete svojih života tokom regresivne terapije, su u fazi vidara, a tada je oprost već navika.

Kako sa karmom?

Karma je zakon uzroka i posledice, po kome će akcija rezultirati jednakom reakcijom. Sa pozitivnom karmom, ukoliko nekom učinite dobro, dobro će vam se i vratiti tokom vremena. Sa negativnom karmom, ako nekog povredite, on će vam bol uzvratiti. Ima dva načina na koji možete postupiti u slučaju negativne karme: odmazda i transformacija.

Uzećemo za primer nasilje ulične bande. Recimo da jedan član bande, nazvaćemo ga Napadač, ubije drugog člana bande. U sledećem životu ako se Napadač reinkarnira sa istim stavom, biće ili ubijen ili će neko koga on voli stradati i na taj način će doživeti gubitak uzrokovan nasiljem.

Međutim, ukoliko se Napadač u sledećoj inkarnaciji duhovno razvije, kroz razmišljanje i napor sazri i postane svestan, on može prekinuti nasilje bande. Može raditi sa mladima na prevenciji nasilja. Umesto što će doživeti da mu neko drag bude ubijen, Napadač koji se ponaša kao vidar, može stvoriti od negativne pozitivnu karmu. Kroz razmišljanje i napor siroče se pomera na viši stadijum razvoja.

Zato je Isusova poruka o opraštanju toliko duboka i važna. Ukoliko se okrenemo zlopamćenju, ozlojeđenosti, mržnji, ako insistiramo da karma bude odmazda, oko za oko, zub za zub, mi se zatvaramo u niži stadijum razvoja. Ostajemo siročići i ratnici. Ukoliko oprostimo drugima, oslobodili smo se karme odmazde. Karma će se odigrati uz mnogo više transformacija i napretka ličnosti kada smo na stadijumu tragača, vidara i mudraca.

prevod: Judita Štajner, Miljenka Perolo


U obimnoj studiji "Ponovo rođeni" Dr Walter Semkiw predstavlja duboke uvide duhovnog vodiča Ahtona Rea i daje obilje argumentovanih primera o prošlim i budućim životima poznatih ličnosti.

Ponuđeni su odgovori na pitanje ko su danas Gogen, Nostradamus, Pikaso, Čarls Dikens...

Odlomci iz knjige "Ponovo rođeni" (pdf 209 KB)

Knjigu je objavio

PARAGRAF LEX d.o.o.

Bulevar Mihaila Pupina 25/IV/23, Novi Sad
Tel : 011 / 3290-458, 063/190-97-95
Direktor: Branko Đurić

e-mail: ninoslava.dudic@paragrafco.co.yu
www.paragraflex.com

 Back