Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

DAMANHUR - DUHOVNA FEDERACIJA
 
napisao Aurelius

Godine 1977 na severnim obroncima italijanskih Alpa osnovan je međunarodni centar duhovnog i socijalnog istraživanja. Vremenom mala zajednica posvećenika razvila se u federaciju koja broji oko 800 stanovnika, organizovanu na progresivnim principima, koja ima svoj ustav, ekonomiju, valutu, predstavništva i ambasade po celom svetu.

Prema nekim inidicijama Damanhur su osnovali napredni posvećenici koji su karmički vezani za prostor Atlantide. Nije bez osnova mišljenje da je ovo njihov novi pokušaj da organizuju duhovno-socijalnu zajednicu, koja bi bila uzor za čovečanstvo, zasnovanu na poštovanju slobodne volje pojedinca, koja treba da bude okosnica opšteg napredka na Zemlji.  

Počeci su vezani za rad Oberta Airaudija i njegovog Horus centra u Torinu. Od seoske zajednice ravila se spiritualna država, koja je u mnogo čemu zasnovana na formuli slobodne volje Kroulijeve Knjige zakona- kao najvišeg zakona. Ova zajednica potvrda je već dokazane profetske osobenosti biblije novog doba.

U Damanhuru se život odvija u skladu sa duhovnim načelima, meditacija je način života, a posebno je fascinantan podzemni hram (Hram čovečanstva), koji predstavlja specifičan put inicijacije, čija konstukcija simbolizuje predstavlja spiritualnu konstrukciju koja utire put ka energijama koje kreiraju pravac razvoja čovečanstva. Hram koji se sastoji iz više dvorana stanovnici Damanhura su ga gradili dvadeset godina.

Život u Damanhuru od početka je zasnovan na ekološkoj stabilnosti, uz poštovanje zemlje kao živog organizma koji treba negovati i doprinostiti njegovoj dobrobiti. Ustav Damanhura proklamuje uzvišene ciljeve, a to su sloboda i buđenje božanskog u ljudskim bićima, uspostavljanje samoodrživog modela postojanja na osnovu etičkih principa saživota, ljubavi i saradnje, kao i harmonije sa svim faktorima evolucije ljudskog roda. Osnov uređenja građanskog života čine zajednice osnovane na normama solidarnosti. One čine federaciju Damanhura kojom upravljaju vodiči. Oni se staraju o primeni elementarnih principa koji su osnov unutrašnjeg uređenja Damanhura. Biraju se iz redova tela medijacije i ovlašćeni su za preduzimanje različitih mera. Građani Damanhura su braće i sestre koji se pomažu kroz obostrano poverenje, poštovanje, prihvatanje i solidarnost. Svi su su posvećeni tome da drugima omoguće napredovanje. Ustavom su obavezani na širenje pozitivnih misli i usmeravanje svih aktivnosti ka duhovnom razvoju. Društveni život prati i podstiče razvoj pojedinca. Građaninom se može postati i "iz inostranstva" bez direktnog učešća u socijalnom sistemu Damanhura. Potreban je pismeni zahtev, za kojim sledi probni period kojim se ispituje najpogodniji način učešća u životu zajednice. Oko 450 stanovnika žive u Damanhuru, dok je oko 350 u blizini i učestvuje u aktivnostima zajednice. Teritorija Damanhura obuhvata šumsko područje, obradivu zemlju i oko 80 zgrada, uključujući stanove, raidionice i pogone. Damanhur ima razvijenu saradnju sa mnogim organizacijama. Zanimljivo je da u Hrvatskoj postoji oficijelni damanhurski centar Talej.

Promena je osnovni princip Damanhurske filozofije. Postulati koji su osnova duhovnog ustrojstva su poštovanje različitosti i eksperiment, kao osnov promene, evolucije-napredka, nove spoznaje i istraživanja. Škola meditacije , koja je koncipirana na osnovu esencije različitih istorijskih hermetičkih učenja, važan je segment života u ovoj zajednici. Damanhurska filozofija se ne zasniva na religioznim dogmama, već na radnim hipotezama, eksperimentima, proverama i promenama, usavršavanju , kako duhovnih tehnika, tako i političkih i ekonomskih principa. U Damanhuru se organizuju razni seminari koje vode instruktori koji uključuju predmeditaciju o duši, slobodnoj volji, karmi i reinkarnaciji, evoluciji, magiji i drugim temama. Posebna zanimljivost je da stanovnici Damanhura uzimaju imena životinja. Tako se osnivač Airaudi zove Falco (sokol). Njegovo učenje o sinhronim linijama odnosi se na pravce koji povezuju planete u Kosmosu na kojima postoji život, to su mreže energetskih tokova koje obavijaju Zemlju i obavljaju komunikaciju na specifičnim nivoima.

Ekonomija Damanhura zasniva se na ličnom radu i investicijama, u skladu sa principom solidarnosti. Rad se promoviše kao duhovna aktivnost kojom se ostvaruje učešće u materijalnom i duhovnom napredku naroda. Svaka aktivnost smatra se dragocenom i od jednakog značaja sa drugima. Zajednice su optimalan oblik povezivanja pojedinaca i one, u stvari, čine federaciju kojoj doprinose na različite načine. Deca u Damanhuru se vaspitavaju na principima slobode ličnosti, u cilju razvoja individualnih interesovanja i potencijala. Svi koji se smatraju pripadnikom naroda i daju doprinos, iako ne žive u Damanhuru deo su njegovog naroda. Narod predstavlja jedinstveno telo koje čini skup svih pojedinaca i sintetizuje zajedničko kulturno, etičko i duhovno nasleđe. Zajednička energija naroda predstavlja evolucioni zamajac koji podstiče napredak svakog pojedinca. Može se reći da je Damanhur sa svojom unutrašnjom organizacijom evulocioni iskorak čovečanstva koji je najbolji primer u kom pravcu ljudska zajedica treba da ide.

  Više informacija: www.damanhur.org

www.damanhur.hr