Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

OSTRVA
 
Peter Sinfield
prepev: Alketa

Zemlja, potok i drvo okruženi morem
Talasi spiraju pesak sa mog ostrva
Moji sutoni blede.
Polje i proplanak jedino kišu čekaju
Zrno za zrnom razara moju ljubav
Visoki, vremenom izgriženi, zidovi koji brane plimu i oseku Uljuljkaj vetar
Ka mom ostrvu.

Pusti granitni usponi gde galebovi kruže i lebde
Tužno lebde iznad mog ostrva
Moje zore nevestin veo, hladan i bled,
Rastopljen je u suncu.
Mreža ljubavi je ispredena - mačke vrebaju, miševi jure
Prekri vresište čija ruka grabi i gde sove poznaju moje oči
Ljubičasta neba
Dodirnite moje ostrvo,
Dodirnite me.

Pod vetrom preokrenut talas
Beskonačni mir
Ostrva spajaju ruke
Pod nebeskim morem.

Molovi mračne luke poput prstiju kamena
Žudno se protežu od mog ostrva.
Drži se mornarevih reči - biseri i tikve
Razbacani su po mom ostrvu.
Jednaki u ljubavi, vezani u krugovima.
Zemlja, potok i drvo se vraćaju ka moru
Talasi spiraju pesak sa mog ostrva,
Sa mene.

 
   
  Back