Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

NOT OF FATHER
  Ataraxia
prepev Aurelius

Ni od oca, ni od majke
Bila je moja krv, bilo je moje telo.
Stvorena sam od devet cvetova,
cvetova koprive, hrasta i trnovog drveta,
devet moći od devet cvetova,
devet moći u meni pomešanih.
Dugi i beli moji su prsti,
Poput devet morskih talasa.
Igrala sam u Lugoru,
spavala sam u purpuru,
moj vrat je od crvenih dragulja.
Znam tako puno pesama,
moja odora je potpuno crvena,
ali ne propovedam zlo.
Milion anđela stoji pred mojim bodežom.
Ja sam vetar na dubokom jezeru.
Ja sam suza koju Sunce pušta da padne.
Ja sam soko iznad litice.
Ja sam trn ispod kandži.
Ja sam brdo po kojem pesnici koračaju.
Ja sam plima koja vuče u smrt.
Ružice, sluškinje, sestre,
Boginjo pada i propasti,
Boginjo Meseca, blago razotkrivena,
Boginjo zanemele rase
još uvek me nisi izgubila.

Pesma je prolog novog albuma Kremasta Nera, italijanske grupe Ataraxia, koji je u pripremi

Više informacija:
www.ataraxia.net

 
 

 

  Back