Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

ITAKA
 
Konstantin Kafavi
prepev Aurelius

Kada kreneš na put za Itaku
Zaželi da dug to bude
Poduhvata pun, opasnosti i saznanja.
Lestrigonaca, Kiklopa
I srditog Posejdona ne plaši se,
Na takve nikada naići nećeš,
Sve dok je misao tvoja uzvišena
I dok su birana osećanja tvog duha i tela

Ni Lestrigonce, ni Kiklopa
Ni divljeg Posejdona sresti nećeš,
Ako ih ne nosiš u sebi
I ako ih tvoja duša ne iznese pred tebe.

 
 

Zaželi da dug to bude put,
Svitanja letnjih pun,
U kojima ćeš - s' kolikom radosti -
Ulaziti u luke prvi put viđene.
Pred Feničanskim zastani tezgama
Da snabdeš se prekrasnim stvarima:
Sedefom, koralom, ćilibarom i slonovačom.
Uzmi razbludne mirise svih vrsta,
Što više baš raskošnih mirisa.
Pođi u Egipatske gradove
Da učiš od njihovih mudraca
A na umu neka ti uvek Itaka bude,
Da na nju stigneš tvoja je sudbina.
Al' nikada ne žuri na tom putu.
Bolje nek mnogo godina protekne,
Da na ostrvo stigneš kao starac,
Ne očekujući da ti Itaka bogatstvo da.

Itaka ti je dala divno putovanje,
Da nje nema ne bi ni pošao na put,
Ali ništa više nema da ti pruži.
I ako je siromašnom nađeš, znaj da te prevarila nije,
Mudar kakav si postao, s' tolikim iskustvima,
Shvatićeš šta Itake znače.

 
 
   Back