Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

RA MATERIJAL - ŽETVA
 
piše: Jelena

Nastupajuće promene na Zemlji, završetak jednog ciklusa i početak novog doba zajednička je tema mnogih različitih izvora: završetak Kali Juge, kraj Majanskog ciklusa, Talas o kome govore Kasiopejci.

Reč "Žetva", koju koristi Ra, sugeriše zrelost pojedinačnog ili planetrnog entiteta. Ona označava proces tokom koga planetarna sfera kao i pojedinačne celine uma/tela/duha "diplomiraju" i prelaze sa jednog nivoa svesnosti (denziteta) na drugi. Odvija se u precizno definisanim ciklusima. Treće-denzitetski ciklus prema Ra traje ukupno 75.000 godina i sastoji se od tri manja ciklusa, na kraju kojih planetarna frekvencija olakšava "diplomiranje".

Neki drugi materijali ukazuju na znatno duže trajanje ljudske "istorije". Kako Toper navodi u vezi sa time, prema Ra su na Zemlji naseljeni i entiteti, kojima je sticanje daljih iskustava na njihovim matičnim planetama bilo onemogućeno i koji su (uz sprovedene genetske promene) praktično ponovili treće-denzitetski ciklus na Zemlji, mešajući se sa entitetima koji su ga započeli na prirodan način. 75.000 godina označava jedan ciklus trećeg denziteta. Treće-denzitetska "istorija" mnogih entiteta na našoj sferi je po svemu sudeći znatno duža.

Sada, na kraju Velikog ciklusa, Zemlja postepeno ubrzava svoje frekvencije i stvara telo četvrto-denzitetskih vibracija, odnosno vibracija zelenog spektra. Kroz ovu promenu ne prolazi samo planetarna sfera, već i svi entiteti naseljeni na njoj. Pozornica sadašnje Zemlje okuplja entitete iz mnogih delova Kreacije i različite orijentacije, koji su izabrali inkaranciju u tački vremena/prostora, kada je stimulans za spiritualni rast i sticanje iskustava/učenje lekcija veoma jak. Kako će oni koristiti ovo katalitičko delovanje zavisi isključivo od njihove slobodne volje.

Mogućnost za tranziciju na sledeći nivo svesnosti/denzitet je usko povezan sa nivoom vibracija pojedinačnog entiteta. Da bismo pravilno razumeli ovu tranziciju, potrebno je razmotriti pojam polarizacije: služenja drugima ili služenja sebi. Bića trećeg denziteta prelaze tegoban put individualizacije, izdvajanja individualne svesti iz grupne duše, koristeći katalizator iskustva tuge i radosti, i uče lekcije samo-svesti. "Diplomski ispit" podrazumeva zauzimanje svesnog stava prema Svemu što Jeste: ili takozvanog pozitivnog koji poštuje Jedinstvo/Jednost kreacije u njenim beskonačnim manifestovanim oblicima i "štiti evoluciju svesti" ili takozvanog negativnog koji ostvaruje progres kradući/manipulirajući energiju svesti drugih i konzumirajući "radijantne svetlosne energije u jednosmernom toku: ka "Postajanju Jednim" (Topper). Na "gore" se može duž obe staze.

Prema Ra, u trenutku kada entitet postane svestan ovog Izbora, "aktivira se celina uma/tela/duha" i životna iskustva počinju da se koriste svesnije: kao (osvešćen) katalizator za polarizaciju u jednom ili drugom pravcu. Sudeći prema Ra, stepen polarizacije u oba smera stoji u najužoj vezi sa svešću, snagom entiteta. Svest o Izboru ne mora podrazumevati njegovo poimanje u okviru ovih termina i kategorija.

Žetva koja nam predstoji će prema ovom materijalu biti mešovita: deo populacije će preći na 4. pozitivni denzitet, manji deo populacije, koji postigne visok stepen negativnog polariteta, će preći na negativni četvrti denzitet, veliki deo populacije će ponoviti ciklus i inkarnirati se na drugim 3D planetama. Sva iskustva i način njihovog korišćenja su dostupna i svako bira svoje lekcije, svoju stazu povratka Kreatoru (Apsolutu, 7 D) i svoj tempo napredovanja sam za sebe u skladu sa Prvim odstupanjem od Zakona Jednog.

***

Postoje i drugačije žetve: tokom tzv. negativne žetve, ako broj negativno visoko polarizovanih entiteta u suviše velikoj meri pretegne, čitava sfera se negativno polarizuje - nema pozitivne žetve, ponavljanja ciklusa verovatno da. U vezi sa tim jedan citat, koji se ne odnosi na žetvu, ali dobro islustruje ovaj princip:

"Ispitivač: Rekli ste da čista negativnost deluje kao gravitacija usisavajući sve u sebe. Pitao sam se da li čista pozitivnost ima isti takav efekat? Možete li odgovoriti, molim?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Pozitivnost ima mnogo slabiji efekat usled elementa snažnog poštovanja slobodne volje kod svake pozitivnosti koja se bliži čistoti. Tako, mada bi za negativno orijentisan entitet bilo teško da se unutar takve zvučne harmonije polarizuje negativno, to ne bi bilo nemoguće.

Sa druge strane negativni polaritet ne prihvata koncept slobodne volje drugih-sebe. Zbog toga u negativnom socijalno-memorijskom kompleksu, koji se približava čistoti, postoji stalan pritisak na druge-sebe. Pozitivno orijentisan entitet u takvoj situaciji će želeti da drugi-sebe zadrže svoju slobodnu volju i na taj način dospeti u situaciju da mu njegova sopstvena sposobnost da upražnjava slobodnu volju bude oduzeta, jer je slobodna volja negativno orijentisanih entiteta vezana uz pokoravanje."

I pored toga što će pozitivna žetva biti mnogo manja nego što bi ova sfera mogla da podrži, Zemlja 4. denziteta će prema Ra biti pozitivno područje. Po svemu sudeći ti vektori verovatnoće/mogućnosti su stabilni.

"Ispitivač: Možete li mi reći zašto ste rekli da će Zemlja biti pozitivna četvrto-denzitetska planeta a ne negativna, budući da izgleda da ovde ima puno više negativnosti?

Ra: Ja sam Ra. Zemlja izgleda kao da je negativna. To je usled tihe, da tako kažemo, groze, koju oni dobri ili pozitivno orijentisani osećaju u odnosu na događaje u vašem sadašnjem vremenu/prostoru. Međutim, oni, koji su tako orijentisani i zreli za žetvu, u broju veoma nadmašuju one, čiji stepen orijentacije prema sebi omogućava žetvu."

***

Jedna od ključnih stvari na kraju ovog našeg ciklusa je tranzicija same planete na 4D. Zemlja stvara - u stvari, već je stvorila četvrto-denzitetsko telo. Verovatno upravo zbog mešovite žetve, zbog snažnog uticaja "negativnih" entiteta, tranzicija Zemlje se ne odvija na harmoničan način i postoje brojni vektori mogućnosti/verovatnoće, koji ovu tranziciju povezuju sa ne baš prijatnim promenama. Brojne najave, proročanstva i snovi o katastrofama.

Par reči o promenama na Zemlji kao i o našoj varijabilnoj "budućnosti":

"Ispitivač: Proročanstva, da ih tako nazovem, koje je dao Edgar Cayse, ukazuju na mnoge promene na Zemlji i pitam se o mehanizmima koji opisuju budućnost. Ra, kako je rečeno, nije deo vremena a mi se ipak bavimo vektorima mogućnosti/verovatnoće. Veoma mi je teško da razumem kako funkcioniše mehanizam proročanstva. Koliko je vredno proročanstvo kao ono koje je Edgar Cayse dao u vezi sa promenama na Zemlji i svim tim scenarijima?

Ra: Ja sam Ra. Zamislite kupca koji ulazi u radnju da bi kupio hranu za period koji nazivate nedeljom dana. Neke prodavnice imaju određene proizvode, druge različite vrste proizvoda. Kada se postavi pitanje, mi govorimo o tim mogućnostima/verovatnoćama uz saznanje da takve konzerve, tegle ili porcije hrane postoje u vašoj prodavnici.

Na osnovu toga koliko možemo da skeniramo vaše vreme/prostor nije nam poznato da li će vaši ljudi kupovati ovde ili tamo. Možemo samo da navedemo neke predmete koji se mogu kupiti. Traka, sa koje je Edgar Cayse čitao, se može koristiti na isti način. U tom materijalu ima manje znanja o drugim vektorima mogućnosti/verovatnoće, dok je više pažnje posvećeno onim najsnažnijim. Mi vidimo te iste vektore, ali istovremeno i mnoge druge. Edgarov materijal bi se mogao uporediti sa stotinama kutija zamrznutih žitarica, drugi vektori sa tri ili šest ili pedeset drugih proizvoda koje vaši ljudi jedu za doručak. Gotovo je sigurno da ćete doručkovati. Meni je vaš izbor.

***

Na ovom mestu, dok razmišljate o vektorima verovatnoće/mogućnosti, možemo napomenuti da, iako ima mnogo artikala koji ukazuju na bedu i pružaju prilike za potragu i službu na taj način, u ovoj radnji i dalje postoji posuda sa mirom, ljubavlju, svetlom i radošću. Taj vektor jeste mali, ali okrenuti mu leđa znači zaboraviti beskonačne mogućnosti sadašnjeg trenutka. Da li se vaša planeta u jednom lepom, snažnom trenutku inspiracije može okrenuti ka harmoniji?

Da, prijatelji.

To nije verovatno;

ali je uvek moguće.

Back Više informacija: http://izagranice.blogspot.com/