Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

PAD DUHOVA TAME
 
Sergej O. Prokofieff


U knjizi Sergeja O. Prokofjeva, Tajna zla i kamen temeljac dobra I i II dio, Baybook,2010, u prevodu Slobodana Žalice, u Drugom delu, deo II pod nazivom "Boljševizam kao inicijacijsko načelo zla" , za razumevanje fenomena zla, manifestiranom u historijskom boljševizmu, objašnjenje se daje preko četiri nivoa:

Prvi , jeste historijski; Drugi, jeste onaj gde se , na spoljašnjoj istorijskoj sceni, pojavljuju okultno-politički interesi izvesnih zapadnih okultnih bratstava ( uglavnom iz zemalja engleskog govornog područja), pogotovu pre i za vreme I Svetskog rata; Treći, metaistorijski; Četvrti nivo, obelodanjuje misterij aktivnosti određenih demonskih bića u fenomenu boljševizma, koja se svim mogućim sredstvima suprotstavljaju ispravnom putu ljudske evolucije.

Četvrti nivo: PAD DUHOVA TAME

U svojim knjigama i brojnim predavanjima Rudolf Štajner, na osnovama duhovnonaučnih istraživanja, opisuje Hijerarhije koje rade u duhovnom svetu nazivajući ih imenima koja potiču iz hrišćanske tradicije. Jedino kad uzmemo u obzir snagu i uzvišenost tih bića koja su na višem razvojnom stupnju od čoveka, bićemo u stanju razumeti kako je nekome lako imati doživljaj gledanja Anđelja koji se čoveku pojavljuje u slici kao objava Boga samoga. Anđeli su ipak ništa više do Hijerarhija najbliže čoveku. Iznad njih su viša bića-Arhanđeli ili vođe pojedinih zemaljskih naroda; a još više stoje Arhaji koji se naizmenično smenjuju u predvođenju čitavih historijskih epoha što obuhvataju celokupno čovečanstvo. Ove tri kategorije hijerarhijskih duhova zajedno oblikuju treću Hijerarhiju, kojoj su nadređeni duhovi druge Hijerarhije, a iznad njih je prva Hijerarhija.

U svojim predavanjima Rudolf Štajner takođe opisuje evoluciju pojedinačnih hijerarhijskih duhova. On kaže, da se onaj duh koji se u hrišćanskoj tradiciji naziva "Mihael" u poslednjoj trećini XIX stoleća uspeo sa položaja Arhanđela na položaj Arhaja ili Duha vremena, kako bi mogao tokom naredna tri do četiri stoleća predvoditi čovečanstvo kao celinu. Rudolf Štajner označava godinu 1841, kao vreme kada je Mihael započeo svoj uspon na stupanj Arhaja. Od tada on vodi borbu sa ahrimanskim duhovima tame koji su aktivni u nadčulnom svetu najbližem Zemlji, znači, tamo gde on ima preuzeti zadatak novog Duha vremena. Ova bitka sa duhovima tame nastavila se sve do1879. godine, okončavši se Mihajlovom potpunom pobedom.Sada kada je oslobodio ovu duhovnu oblast od ahrimanskih demona, mogao je da na sebe preuzme duhovno predvodništvo čovečanstva. Tako je započelo savremeno Mihajlovo doba.

Štaviše, ova Mihajlova pobeda nad aždajom ima veoma važnu posledicu po ostatak zemaljske evolucije.Mesto na kome je Mihajlo godine 1879. proterao ahrimanske duhove, iz nadčulne sfere najbliže Zemlji, jeste oblast ljudi. Od tada boravišno mesto demona postaju sve više ljudske duše bivajući opsednute njima.

Jovanovo Otkrovljenje (12.7) ukazuje na ovo sledećim rečima:

" I nasta rat na nebu.Mihailo i anđeli njegovi udariše na aždaju. I boriše se aždaja i anđeli njeni , 8 ali ne nadvladaše, i više im se ne nađe mesta na nebu. 9 I aždaja velika bi zbačena, stara zmija, koja se zove đavo i sotona, koja obmanjuje celu zemlju. I bi bačena na zemlju, i anđeli njeni behu bačeni s njom.....12 veselite se za to nebesa i vi koji živite na njima ! Teško zemlji i moru ! Jer đavo siđe k vama pun srdnje velike, znajući da je kratko vreme njegovo. " ( Biblija,izdavač Dobra vest, Novi Sad, 1989, preveo Dr. Lujo Bakotić)

Prema duhovnonaučnim istraživanjima Rudolfa Štajnera, ova bitka Mihajlova sa aždajom ima naročito vremensko uobličenje: započela je 1841. godine, a završila Mihajlovom pobedom 1879. godine; potom, nakon prolaska istog vremenskog perioda (38 godina) na izvestan način "vratila se na početnu tačku". Ovo se zbilo 1917. godine.

     
1941
1897
1917

I_______________I________________I

 

To znači, nakon što je Mihajlo poslao ahrimanske duhove tame dole na Zemlju, oni su, oko 1917.godine, tu zadobili najveću snagu- a, ovo se izrazilo u boljševičkoj revoluciji.

U istom vremenskom periodu- od 1841. do 1917.- prvo se marksizam pojavio proširivši se po Evropi, potom njegovo praktično ostvarenje- boljševizam. Godine 1848., Marks objavljuje svoj glavni programski dokument, Koministički manifest, koji započinje značajnim rečima: "Duh komunizma lebdi nad Evropom". Ovaj demonski duh zaista je zavladao Rusijom godine 1917.

NAPOMENA: Naravno, ovo oboje (citirano iz Biblije), kao i druge slike iz Jovanovog Otkrivenja, odnosi se ne samo na kontekst sadašnjice već isto tako na druga duhovna zbivanja kako iz prošlosti tako i iz budućnosti.

"Sergej O.Prokofjev ( 16 Januar 1954 - 26 Juli 2014) rođen je 1954. godine u Moskvi, gde je studirao slikarstvo u tamošnjoj Umetničkoj školi. Još kao mladić susreo se s knjigama austrijskog filozofa, posvećenika i duhovnog učitelja-utemeljivača savremene duhovne nauke- dr Rudolfa Štajnera, uskoro prepoznavši da će njegov život biti posvećen današnjem, hrišćanskom, putu ezoterne spoznaje. Sada radi kao pisac i predavač, pomažući antropozofske inicijative u Rusiji te u slaveskim zemljama. Član je Predsedništva Opšteg antropozofskog društva s sjedištem u Geteanumu u Dornahu, Švajcarska."

"Sergej O.Prokofjev jedan je od vodećih svetskih antropozofa i kulturnih stvaralaca. Radio je kao predavač antropozofije i pisac, pomažući antropozofske inicijative u slavenskim zemljama. Autor je više od 20 knjiga"

http://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_O._Prokofieff

Back