Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

Mon Dance
   


Kada ponoć dođe tkam moj ples

Moj mesečev ples, moj duhovni ples

Putem, korak po korak, kroz blistavu travu

Opijena mesečevim zracima, visoko na mesečevim zracima

Pružam ruke pucketavim zvezdama

Izlažem kosu bezvremenom povetarcu

To ispreda moju ponoćnu pesmu

Harmoničnu, sočnu pesmu

U kojoj se kupa moje nago telo

To je penušava noćna melodija

Moje srce puno je dragocenog strujanja

Neprekidnog strujanja, srebrnog strujanja

Koje protiče ruku pod ruku sa pokretnim senkama

U magičnim krugovima stvorenim od lišća

Tako divljih sa uživanjem, ganutih uživanjem

Kao siguran i strelovit utkan oblik

Vraća nas unutrašnjem i tajnom

Svetilištu u srcu šume

Voljenom srcu, tajnom srcu

Gde se klanjam sjajnim noćnim utvarama

Na Mesečevom oltaru.

 

Linda Stewart

Original version

 

  Back