Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

IZRAEL REGARDI
 
Kaaba 93

Prilozi za istoriju Teleme IV
Izrael Regardi (1907.e.v.- 1985.e.v.)


Izrael Regardi rodio se 17.XI 1907.e.v. u Londonu u porodici siromašnih jevrejskih imigranata. Rano detinjstvo proveo je u Majl Ist Roudu , delu grada kojeg je kasnije Kroli opisao kao jedan od najgorih i najbednijih delova Londona. Ne treba sumnjati stoga kako su te rane godine života izgledale i kako su se prilike pogoršavale tokom I svetskog rata. Njegovi roditelji bili su toga svesni, nisu prestajali da traže bolje mesto pod suncem pa su se u leto 1921.e.v. odselili u S.A.D.

Interesantno je da pomenemo kako je porodično prezime izvorno glasilo Regadi (Regudy). Promenjeno je tokom I svetskog rata kada je u regrutnom centru greškom napisano kao Regardi (Regardie) pa je iz dosada ne baš objašnjenih razloga usvojeno za sve članove porodice. Četrnaestogodišnji Izrael počeo je da ispoljava umetničke sklonosti i poželeo je da postane slikar. Stoga je pohadjao umetničku školu u Filadelfiji. To je bio na izvestan način početak rada na sebi i otkrivanja sopstvenog puta. Jer uporedo sa početkom formalnog obrazovanja otkrio je ezoteričnu literaturu, najpre čitajuću teozofske knjige H.P. Blavatske. Prve njene radove pročitao je verovatno 1922.e.v. i kako je sam govorio, < bio sam upecan> - stupio je neopozivo na Stazu. Kako je bio mlad, najpre je uglavnom čitao, ostavljajući po strani praktičan rad. Sa knjiga Blavatske brzo je prešao na klasike orijentalne tradicije kao što su Upanišade i Bhagavat Gita. Posle Hindu filozofije otkrio je budizam čitajući Dhama Padu i Pitanja kralja Milinde. Iako su ova iskustva bila prvenstveno intelektualna, mogli bismo da ih smatramo bitnom fazom razvoja jer su bila raznolika i sveobuhvatna nagoveštavajući kasniji eklektički pristup materiji. Pošto je poticao iz ortodoksne jevrejske porodice, judaizam je bio jedna vrsta duhovne osnove na koju se naslonila teozofija i hinduizam kao mističko-religiozni sistemi, a zatim budizam kao logički koherentna religija. Vodjen snažnim impulsom, Izrael Regardi se nije zaustavio na teorijskom izučavanju. Živeći u dinamičnoj sredini Sjedinjenih Država ubrzo se sreo sa literaturom koja je obradjivala zapadnu hermetičku tradiciju a sredinom dvadesetih godina došao je u kontak sa gruupama koje su praktikovale Magiku, Kabalu, Astrologiju i srodna znanja. Februara 1926.e.v. inicirao se u Societas Rosicruciana in America - S.R.I.A.- i možemo dokumentovano pratiti da je napredovao do ranga Zelatora u martu 1927.e.v. Ali u atmosferi klasične rozenkrojcerske tradicije nije se zadržao dugo. U to vreme otkrio je Telemu najpre pročitavši prvi deo Knjige IV. Oduševljen onim što je pronašao, poslao je pismo Kroliju koji se tada nalazio u Parizu. Ubrzo zatim, sa preporukama Karla Germera sa kojim se upoznao u medjuvremenu, otputovao je u Francusku gde je postao Krolijev sekretar.

II

Susret sa Krolijem Regardi je opisao u knjizi Oko u trouglu. Na mračnoj železničkoj stanici, u sumornoj atmosferi, pomalo zbunjen posle dugog putovanja, začuo je pozdrav i našao se pred Majstorom koji ga je uveo u Veliku Avanturu. Moglo bi se reći , doduše, da iako mlad-u pitanju je oktobar 1928.e.v., Regardi je tek dvadesetjednogodišnjak- on nije bio tek zaneseni sledbenik koji očekuje čuda od prvog trenutka. Zadovoljstvo je čitati trezvena razmatranja i opise ljudi i dogadjaja iz njegovog pera. Govoreći o Kroliju, recimo, i slikajući njegov portret, ne opisuje njegove oči (recimo) kao , "hipnotičke", "mesmeričke", "kao zvezde" i slično, nego jednostavno kao "velike, tople, prijateljske..." On je ustvari očekivao kao student lične instrukcije i trening a kao sekretar posao i redovne obaveze. I jedno i drugo se ostvarilo ali ne na način i intenzitetom kako je očekivao. Magički trening nije bio jednostavno davanje instrukcija ili teoretskih lekcija. One su bile već odavno štampane u Ekvinoksu i Kroli nije nalazio da je neophodno ponavljati ih mnogo puta, tim pre što su bile štampane razumljivo i sažeto. On se uglavnom držao po strani , dajući objašnjenja ukoliko bi se pojavile nedoumice u toku rada ili odgovore na konkretna pitanja kada ih je bilo. Bilo je ostavljeno ingenioznosti svakog studenta da sledi sopstveni put a njega je valjalo nalaziti samostalno , ne skraćujući trasu. Trening je bio koncipiran drugačije, metodom koji nikada nije bio popularan pa verovatno delom i zaslužan za sliku koja je o Kroliju bila stvorena-izazivanjem kriza kod studenata. Na taj način primoravao ih je da se suoče sa sopstvenim slabostima, prožive ih u potpunosti i integrišu ih kroz iskustvo kako ne bi predstavljale smetnju u daljem razvoju.Regardi se prisećao epizoda koje je proživljavao na početku rada sa Krolijem. Posle izvrsne večere, sa prvoklasnim menijem, koja bi protekla u savršeno formalnom tonu, Kroli i Miroslava (Poljakinja sa kojom je tada bio u vezi) jednostavno bi legli na pod i počeli da vode ljubav "... kao par zveri, preda mnom..." Možete samo da zamislite reakciju sirotog Jevreja odraslog u potpuno konzervativnoj sredini ( ili za trenutak da zamislite sopstvenu reakciju u takvom slučaju?...)..U tom smislu valja posmatrati i predloge i pozive na homoseksualne aktivnosti koje je Kroli upućivao Regardiju. Ova strana Krolijevog delovanja i danas izaziva mnogo nedoumica i kontroverzi čak i kod studenata koji sebe smatraju telemitima napredovalim na Stazi pa time oslobodjenim mnogih predrasuda. Zabune nastaju naročito kod hermetista klasične orijentacije koji zaboravljaju da se ovde ipak radi o magičkoj praksi odredjenog tipa koja je sistematizovana kao XI O.T.O. Jedan od ljudi koji su aktivirali radove ovog tipa u Kallifatu pre dvadesetak godina o ovoj dilemi kazao je otprilike- neki ljudi okolo posmatraju me i kažu- on je gej; ja o sebi ne mislim kao o homo ili heteroseksualcu nego kao o magičaru koji vrši svoju Volju. Kako god bilo, i kod Regardija je dolazilo do snažnih reakcija ali su one u krajnjoj liniji poslužile kao nosač daljeg razvoja. Dužnosti sekretara kojima je pristupio od prvog dana nisu bile previše naporne pa se Regardi uključio u niz drugih aktivnosti medju kojima je posebno bila značajna izdavačka delatnost. Tokom 1928.e.v. Kroli je pripremao za štampu Magiku a sledeće godine i Ispovesti pa je posla bilo napretek. I tokom ovih obimnih poslova dešavale su se neplanirane okolnosti koje su doprinosile dinamici zbivanja. Regardi je u proleće 1929.e.v. putovao u S.A.D. i prilikom posete porodici njegova sestra je pronašla u prtljagu nešto telemitske literature kojom je bila krajnje uznemirena. Znajući da je Kroli nastanjen u Parizu otišla je u francuski konzulat u Vašingtonu , obaveštavajući konzula o opasnosti kojoj je izložen njen brat (Kroli je već bio poznat kao ). Došlo je do službene istrage o njegovim aktivnostima u Parizu, a štampa je uveliko pisala o njemu kao nemačkom špijunu i dileru droge. Stvorene su proceduralen teškoće u vezi sa dokumentima pa su obojica morala na kraju da napuste Francusku. Regardi je jedno vreme proveo u Briselu gde je dovršio štampanje Ispovesti a zatim se pridružio Kroliju u Engleskoj gde je ovaj iznajmio kuću u Nokholtu u Kentu.Posle kratkog vremena služba sekretara bila je okončana. Nasuprot uvreženom mišljenju, ovaj razlaz je bio prijateljski i kontakt je obostrano trajao tokom sledećih godina. Neposredno su, zajedno, proveli četiri godine, do 1932.e.v. Zanimljivo je da tokom ovog četvorogodišnjeg druženja ne možemo baš najbolje da pratimo Regardijevo napredovanje u magičkom svetu u formalnom smislu. Veliki broj autora tvrdi da je on bio iniciran u IX O.T.O. a sa sigurnošću možemo reći da je u ranom periodu rada bio najmanje Zelator A..A.. . Kako god bilo, kontakt i rad su se nastavili do 1937.e.v. kada je došlo do definitivnog prekida odnosa posle koga se više nikada nisu sreli. Okolnosti su dosta dobro poznate, a pismo koje je navodno uputio Kroli i koje je bilo štampano je mnogo puta pa njegovi prevodi odavno postoje i na našem jeziku. Više od trideset godina kasnije pojavili su se dokazi da je pismo bilo falsifikat, da su u njegovoj pripremi učestvovali ljudi neprijateljski raspoloženi spram obojice, pa se to danas smatra faktima, ali tada je sve već bilo okončano.

III

Novi posao sekretara ( da se vratimo na početak tridesetih) Regardi je pronašao kod pisca Tomasa Burka. Budući da ni ovo angažovanje nije iziskivalo previše obaveza, on se okušao i sam kao autor pa su mu 1932.e.v. štampane knjige Drvo Života i Vrt narova. One su brzo našle put do čitalaca i interes za njih potrajao je tokom sledećih decenija pa su doživele mnogo reprinta i prevoda. Regardi se pokazao kao dobar pisac, sa izražajnom i tečnom rečenicom, a njegov pristup materiji bio je lako razumljiv i uvodio je čak i potpune početnike u temu precizno, korak po korak. To mu je obezbedilo ugledno mesto i medju širom publikom ali i medju upućenicima, bilo da je reč o studentima ili onima koji su već odmakli na Stazi. Interesantno je da kažemo, medjutim , da sam Regardi o tim radovima nije imao baš najbolje mišljenje-evo njegovih reči:"...Besramno sam direktno plagirao Krolija, Vejta, Levija i D.H.Lorensa. Ubacio sam mnoge delove njihovih radova ne navodeći izvore. Imao sam tada samo 24 godine..."

No, pozitivne kritike stizale su sa raznih strana. Neki poznati okultisti, kao Dajen Fočun, pozdravili su oba izdanja, a bilo je i drugih pohvala iz istog miljea. Zanimljivo je da pomenemo kako je povodom ovih knjiga kontakt sa Regardijem uspostavio dr Grejem Hau, psihijatar, koji je svojim stavovima uticao da se Regardi zainteresuje za izučavanje psihijatrije i psihoanalize. Krug njegovih poštovalaca se širio a njegovo ime dobilo je zvučnost i značaj kompetentnog autoriteta. Napustivši Krolija, Regardi je tražio grupu kojoj bi se pridružio i sa kojom bi nastavio razvoj. Relativno je poznato da se 1934.e.v. inicirao u red Jutarnje Zvezde- Stella Mattutina- koja se smatrala jednom od naslednica Zlatne Zore u pravoj liniji sukcesije. Njegov napredak u redu bio je brz pa je on za kratko vreme iniciran u rang Adeptus minor i tom prilikom uzeo je moto Ad Maioram Adonai Gloriam -A.M.A.G. ( raniji moto, kojeg je uzeo kao Krolijev sekretar bio je Serpent- Zmija).No bez obzira na brz napredak i moguću lepu karijeru u Redu, on je sa neskrivenim neodobravanjem posmatrao unutrašnju situaciju.Smatrao je da je izvorna tradicija Zlatne Zore koju je duboko poštovao bila izneverena, i da Jutarnja Zvezda nema znanje i moć na koje je pretendovala. Ni sami članovi, čak ni oni koji su bili poštovani seniori, po njegovom mišljenju nisu imali pravo pokriće za svoje rangove. Kako je , kao što smo rekli, izvornu tradiciju veoma poštovao i smatrao da ona treba da se sačuva, posle nekog vremena razumeo je da najbolji put za to ako se njeno učenje, praksa i rituali inicijacije publikuju. Prvi korak učinio je 1935.e.v. kada je objavio Moju ružokrstašku avanturu, a od 1937.e.v. do 1940.e.v. Aries pres iz Čikaga štampao je četiri toma Zlatne Zore. Objavljivanje ovih materijala imalo je rezultate koji su vidljivi i danas, a dogadjaji koji su ih pratili spadaju u dobro poznata mesta istorije hermetike. Neki krugovi su žestoko napali Regardija zbog mada su ove optužbe bile neosnovane jer je Kroli mnogo od ovoga već štampao u Ekvinoksu 1910.e.v. zbog čega je imao i sudski spor sa mek Gregor Metersom (mada je, mora se priznati, to izdanje Ekvinoksa čak i tada bilo rasprodato i teško se nabavljalo, pa su se naročito mladje generacije studenata prvi put srele sa Zlatnom Zorom ovom prilikom). Najjpoznatiji medju njima su vodje lože Alfa i Omega koja se takodje smatrala čuvarem autentičnog znanja Langford Garstin i Maja Trenčel Hejs. Naravno, bilo je onih koji su ga u ovom poduhvatu branili i pozdravili a medju njima je opet najpoznatija Dajen Fočun. Danas sa sigurnošću možemo da kažemo da je ovo delo bez sumnje imalo veoma pozitivan uticaj u trenutku objavljivanja a i kasnije. Mnogi studenti koji su radili individualni dobili su neočekivan izvor podataka i znanja, a neki su inspirisani njime osnivali i grupe ( pomenimo recimo Braću Puta u Jorkširu koje je vodio Entoni Grevil-Gaskoin, koja je bila vrlo agilna i izdavala časopis Zlatna Zora a prestala da radi u toku i zbog II svetskog rata).Kada je pedesetih godina došlo do pojačanog interesovanja za ritualnu magiku, Zlatna Zora je ponovo bila tražena. Slična situacija ponovila se sedamdesetiiih godina, pa je ova enciklopedija inicijacije imala mnogo izdanja-poslednje, za Regardijevog Života, 1984.e.v., pod imenom Kompletan magijski sistem Zlatne Zore.

# # #

U ovom periodu, Regardi je napisao 1936.e.v. i knjigu Filozofski kamen koja predstavlja bavljenje alhemijom sa aspekta Jungove psihološke škole. Jer on je tada počeo da se školuje i u ovoj oblasti , najpre kod dvojice stručnjaka , dr E. Klega i Dž.L. Bendita. Interes za psihologiju i psihijatriju nije bio ni slučajan ni jednostran. Ove discipline u tom trenutku bile su revolucionarni obrt u mišlenju savremenog čoveka i on je smatrao neophodnim da ih uključi u sopstvenu potragu za znanjem i mudrošću. Zainteresovanim tragačima činilo se da su dobili metod samospoznaje čvrsto zasnovan na naučnim činjenicama . Regardi je izučavao najpre Frojdova pa Jungova dela shvativši da može da povuče mnogobrojen paralele sa hermetičkom Stazom. Pojam individuacije kod Junga poklapao se sa spiritualnim samorazvojem ili bar nekim njegovim etapama, jer se u oba puta kao ishod postavljala integracija individue. Uz stručno vodjstvo on se upustio u temeljno studiranje ovih oblasti i nije ih napuštao do kraj života. Štaviše mnogim studentima savetovao je najpre da prodju odgovarajuću analitičku i/ili terapeutsku metodu pa da tek tada počnu sa magičkim treningom . U sopstvenom slučaju takodje je uklopio ove metode u rad. Pošto je oboleo od astme, tretirao ju je kao psihosomatsko oboljenje i pokušao da je tako i izleči. Pa i u nekim tananijim ili okultnijim alnalizama pokušavao je da primeni ovaj metod- setite se kako je postavio tezu da je Aivas zapravo vrh hijerarhijske strukture liččnosti kojoj je osnova Alister Kroli..

No, da se vratimo izlaganju o životnom toku. Došla je 1937.e.v. u kojo se desilo nekoliko značajnih novina-priprema za štampu Zlatne Zore, raskid sa Krolijem, i Regardijev povratak u S.A.D.

IV

Po povratku u S.A.D. aktivnosti Izraela Regardija razvile su se u više smerova. Već sledeće godine štampao je Srednji Stub , takodje jedan od radova kojeg nije potrebno posebno predstavljati jer na izvestan način spada u obaveznu literaturu svakog ozbiljnog studenta. Odlučio je da dovrši formalno obrazovanje pa se upisao na Koledž kiropraktike u Njujorku gde je diplomirao 1941.e.v. U toku II svetskog rata 1942.e.v. pristupio je vojsci S.A.D. gde je ostao do 1945.e.v. a kasnije je taj korak ocenio kao potpuno pogrešan. Dve godine kasnije, 1947.e.v. preselio se u Los Andjeles gde je otvorio odrinaciju za kiropraktiku gde je praktikovao i druge oblike terapije. Tada se zainteresovao za delo Vilhelma Rajha, koje ga je privuklo radikalnim zahvatima u oblasti ljudske seksualnosti, snažnim društvenim angažovanjem i neverbalnim terapeutskim postupcima. Rajh je takodje razvio teoriju o univerzalnoj kosmičkoj energiji koja je bila praktično duplikat hermetičke slike kosmosa.

U to vreme u njegov opus uključuje se temeljno izučavanje hrišćanstva i alhemije. Na više načina su se ove dve oblasti preplitale i dopunjavale pošto je srednjovekovna alnemijska simbolika u velikoj meri predstavljena hrišćanskim jezikom i ikonografijom. Kako se Regardi, kao rodjeni Jevrejin a Telemit po opredeljenju okrenuo izučavanju hrušćanstva, teško je objasniti, pogotovu ne jednim pokušajem Neki autori predlažu kao objašnjenje nesvestan otpor Kroliju i Telemi, a neki opet da je raskošni svet vizuelne simbolike srednjovekovne katoličke crkve poslužio kao nosač ispoljenja nagomilanog unutrašnjeg iskustva. Kako god bilo, Regardi je studiranju hrišćanstva pristupio krajnje ozbiljno. Najpre je izučavao razvoj skolastičke misli i teologije srednjeg veka a naročito je bio oduševljen svetim Franjom Asiškim, do te mere da je usvojio ime Fransis ( na engleskom sv. Franja Asiški-st. Francis of Assisi). Kasnijim izučavanjima stigao je do XIX v.e.v. i Nove hrišćanske misli P.D.Kvimbija i Hrišćanske nauke Meri Beker Edi. O ovim pitanjima napisao je 1946.e.v. Roman o metafizici,štampan kasnije pod imenom Učitelji ispunjenja. Tri poglavlja ove knjige štampana su 1983.e.v. posebno pod imenom Energija, molitva i relaksacija. U bavljenju hrišćanstvom Regardi se služi preciznim metodom sa inteligentim pristupom. Njega je zanimala metafizika i duhovna pozadina, mit, zračenja i uticaji u svakodnevnom životu. Istorijske komponente pa i samo postojanje Isusa je odbacivao, smatrajući hrišćanstvo mešavinom legendi koje su ujedinjene formulom Ozirisa. Izučavanju alhemije Regardi se posvetio kao formirani hermetista, čija kompetencija je bila nesumnjiva, ali koji je smatrao da uvek ima šta novo da nauči. Pre početka šegrtovanja , kako je sam govorio, imao je odredjenih teoretskih znanja koja je tumačio simbolički, bilo kao alegoriju seksualne magike, bilo, pod uticajem Junga, kao alegoriju procesa individuacije ili razvoja u celini. Sa približavanjem Paracelzusovom istraživačkom društvu krajem pedestih godina XX v.e.v., uverenja su mu se promenila. Kao mnogi pre njega shvatio je da se pominjanje odredjenih supstanci, ili biljaka, ili instrumenata doslovno i tačno na to i odnosi- trebalo je imati laboratoriju u kojoj bi se obavljao Veliki Rad. Iz ovog perioda, osim ličnih uvida ostao je Alhemijski priručnih fr. Albertusa za koji je Regardi napisao predgovor. O ovoj oblasti on je inače relativno malo pisao, čak i u poznim radovima.

Šezdesete godine donele su hipi pokret, seksualnu revoluciju, istraživanje svesti pomoću halucinogenih supstanci i mirovni pokret protiv rata u Vijetnamu. Izrael Regardi po mnogo čemu nije više mogao da se uklopi u ova kretanja, ali nije ostajao ni po strani. Upoznao je jednog od gurua hipi pokreta Timoti Lirija a kao čoveka koji je znao Krolija povremeno su ga konsultovali po pitanju sličnosti ovog novog pokreta i Teleme. On je ukazao na izvesne sličnosti ali je oštro podvlačio razliku u dva bitna segmenta- Horusova Telema nije bila pacifistički impuls uskomešanom svetu nego poziv na radikalni sukob sa silama starog eona; a nasuprot opuštenoj i pomalo anarhično neodredjenoj strukturi života hipika suprotstavljao je neminovnost discipline i koncentracije u radu studenata hermetike. Odjeke ovih razmišljanja možemo naći u Školovanju, članku objavljenom 1978.e.v. koji je zaista važan deo školovanja svakog studenta.

V

Početkom sedamdesetih, Regardi je već zašao u sedmu deceniju života, pa bi se reklo da su mu aktivnosti ušle u mirniju fazu. On se sam trudio da doprinese takvoj slici. U predgovoru z a Viziju i glas jula 1972.e.v. napisao je ". U vezi sa ovim moram da utvrdim ovde i sada da ja ne primam nikakve učenike, ne pripadam ni jednom okultnom Redu, ne obrazujem nikakve razrede, grupe polaznika niti bilo kakvu sopstvenu magičku organizaciju.". Zvuči potpuno jasno i odredjeno, ali se danas pokazuje da nije bilo sasvim tako. Da li je ovaj stav bio samo trenutno opredeljenje, ili je trebao da bude brana protiv nasrtanja neuvidjavnih studenata, ne zna se . Van sumnje je medjutim da je on davao razne oblike magičke poduke. Kris Monastri, koji je napisao predgovor za peto izdanje Zlatne Zore, kaže da je bio kod Regardija na rajhijanskoj terapiji posle čega je naučio, kao prvi korak u radu,Ritual Pentagrama. Očigledno, da je učenika bilo. Još je interesantnije Regardijevo angažovanje u grupnom radu. Danas postoji nekoliko hramova Zlatne Zore, koji su nastali početkom osamdesetih a koji tvrde da su formalno pravo, povelje i dozvole za rad dobili od Regardija. Najpoznatiji medju njima su Čik Cicero, koji vodi Svetilište Maat i autor je nekoliko odličnih knjiga o sistemu rada Zlatne Zore, ili recimo Telemitska Zlatna Zora koja svoje početke takodje vezuje za Regardija.

Regardi je bio neobično blizak sa nekim ključnim ljudima telemitske scene u ovom periodu. Kod nas je manje poznato da je on bio jedan od Svedoka Kalifata, drugim rečima, jedan od onih koji su prisustvovali re-kreiranju O.T.O. pod Gredi mek Martrijem 1977.e.v. Drugi je bio, kao što se možda sećate, Džerald Jork, sa kojim se Regardi znao još iz pariskih dana kod Krolija. Njih dvojica, govorio je mek Martri, bili su dva Oka Horusova.

Osamdesetih godina Regardi je živeo u Sedoni, Kalifornija, i vrata njegovog doma bila su otvorena brojnim posetiocima. Živeo je jednostavnim životom , u kome se retko diskutovalo o magici ali su su živo pretresale teme iz raznih oblasti nauke ili umetnosti. Posle dva braka, već se sasvim uklopio u kućni režim života. Neki od tadašnjih gostiju sećaju se kulinarskih majstorija koje je pripremao sa zadovoljstvom. Neki su opet uočavali beskrajno nežno i strpljivo postupanje sa kućnim ljubimcima.. i još niz sitnica koje ukazuju na običnu, svakodnevnu stranu života Majstora. Ili, ako hoćete, na manifestaciju njegovog razvoja u materijalnom svetu.

Umro je 10.III 1985.e.v.

VI

Izrael Regaardi se verovatno ne bi složio sa pisanjem ovakvog članka. "Moj život nije interesantan nikome osim meni.Ne." To je govorio potencijalnim biografima, piscima, novinarima i slično. Ali jednostavno teško je otrgnuti se snazi aure Majstora-premda možemo samo da prikupljamo detalje dok celina i dalje izmiče i ostaje po strani. Možda vam je poznato da su Izraela Regardija pred kraj života predstavljali kao najvećeg živog majstora Ružinog Krsta i da je u poslednjim izdanjim Zlatne Zore predstavljan kao 7=4R.R. et A.C. Ako poznajete hijerarhiju zasnovanu na Drvetu Života, ovo vam može biti čudno. Jer rang Oslobodjenog Adepta je od svih rangova u hijerarjihiji najmanje fiksiran, to je neka vrsta stanice, bar tako kaže literatura. Sa ove pozicije Adept poleće nošen impulsom sopstvenog razvoja i proleće kroz Bezdan, ili pada u samotne kule gde postaje jedan od Crne Braće. Drugim rečima, teško je prihvatiti da je neko čitavog života na ovoj poziciji. Ovo pitanje je meni izgledalo sasvim logično i njime sam se bezuspešno bavio do pre nekoliko meseci. Tada sam slučajno naišao na prepisku nekolicine istaknutih autoriteta, baš na ovu temu, koja je stara desetak godina. Po tvrdjenju nekih učesnika u prepisci, Izrael Regardi je čak i pred kraj života prolazio izvesne inicijacije ali je o njima ćutao.

Možda zato što su one potvrdile njegovo mesto u Velikom i Večnom Redu.

Back

Objavljeno u web magazinu Skakavac br.4.

http://www.scribd.com/Bobodyee